Update aanpak huurwoningen Nieuwdorp

Donderdag 22 december 2022

In juni 2023 start Zaam Wonen met het opknappen en isoleren van de huurwoningen in Nieuwdorp. Ook na de wijkmarkt zijn er weer een aantal stappen gezet. Zo heeft aannemer Smeets Bouw de afgelopen maanden kennisgemaakt met de meeste bewoners. Dat gebeurde in de werkgroep Renovatie & Duurzaamheid, maar ook tijdens huisbezoeken.

Hieronder lees je het laatste nieuws over de aanpak van de huurwoningen.

Huisbezoeken Smeets Bouw

De meeste bewoners hebben inmiddels kennis gemaakt met medewerkers van Smeets Bouw. Dat gebeurde in de bijeenkomsten met de werkgroep Renovatie & Duurzaamheid en tijdens huisbezoeken. Inmiddels is aannemer Smeets Bouw bij  ruim 120 bewoners op huisbezoek geweest. Tijdens het huisbezoek is de woning gecontroleerd en hebben bewoners hun wensen kenbaar gemaakt. Met een aantal bewoners is helaas nog geen contact geweest.

Dit zijn de belangrijkste punten die tijdens de huisbezoeken zijn opgehaald en die we meenemen in het renovatieplan:

  • Woningen krijgen een rioolbeluchting. Deze ontbreekt bij veel woningen.
  • Alle ramen op de verdieping gaan straks naar binnen open zodat ze beter te wassen zijn.
  • Bij verschillende woningen zijn gordijnkoven aanwezig. Hierdoor zou het eerder gekozen (hogere) draaikiepraam niet open kunnen. Besloten is om het formaat van het bestaande draaikiepraam aan te houden. Het klepraam vervalt en wordt vast glas.
  • Aanwezige kachels mogen blijven. Na het verwijderen van de schoorstenen sluiten we de kachels aan op de nieuwe schoorstenen.
  • Elke keuken, ook als deze niet vernieuwd wordt, krijgt een perilex schakelaar tegen de wand van de keuken, grenzend aan de kelder. Zo heeft iedere bewoner de mogelijkheid om elektrisch te koken.

Modelblok

In februari verwachten we de vergunning van de gemeente Stein. We hopen dan in februari te starten met het modelblok. Het modelblok ligt in de Damiatestraat 46 t/m 60. De bewoners van het modelblok zijn uitgenodigd voor een informatieavond op 9 januari bij Zaam Wonen.


Flora en fauna

In oktober heeft firma Miecon het eerste deel van de woningen ongeschikt gemaakt voor de vogels en vleermuizen. Eerder waren al tijdelijke maatregelen zoals vogelkastjes en vleermuistorens geplaatst. Binnenkort worden de laatste tijdelijke voorzieningen geplaatst.

Naar Actualiteiten wijkactieprogramma Nieuwdorp

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93