Bestrijden eikenprocessierups

Donderdag 23 mei 2024

Een aantal jaren heeft de gemeente de eikenprocessierups preventief bestreden door te spuiten met een biologisch middel. Dit deden we zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Ook hebben we ingezet op het natuurlijk bestrijden van de rups door te zorgen dat er genoeg natuurlijke vijanden aanwezig zijn. Het biologische middel was niet schadelijk voor mens en dier. Het nadeel was wel dat naast de eikenprocessierups ook andere rupsensoorten dit niet overleefden. Dat is niet ideaal voor alle soorten planten en dieren in onze gemeente.

Waarom dit jaar geen preventieve bestrijding?

Door de beheermethode binnen onze gemeente zoals het aantrekkelijk maken van de leefomgeving van koolmezen, kevers en sluipwespen,
heeft onderzoek voor dit jaar uitgewezen dat er dit voorjaar weinig tot geen eikenprocessierupsen zullen zijn. Zo hangen er binnen onze
gemeente op meerdere plaatsen vogelnestkastjes voor de koolmezen. Ook worden voor het leefgebied van de vogels, waar het kan, gazons en bermen om de beurt overgeslagen met maaien voor een bloemrijkere begroeiing. Ook in bermen en parken mag, waar het mogelijk is, enige wildgroei ontstaan van planten. Daar kunnen deze 'natuurlijke vijanden' van de processierups hun leefgebied vinden. De effecten van de beheersing van de eikenprocessierups worden al zichtbaar. Verder dragen ook andere groene ideeën van onze inwoners eraan bij dat de natuur zich kan herstellen. Daarom hebben we besloten om dit voorjaar voor het eerst in lange tijd geen preventieve spuitronde uit te voeren.

Werkwijze en de mogelijkheid om rupsennesten ruimen

Als er zich toch nog ergens een rupsennest vormt, dan worden deze nesten waar nodig en mogelijk verwijderd door ze weg te zuigen. Het
gaat dan om plekken in de buurt van woningen, scholen en langs wegen en paden. Dit vooral binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde
kom wordt bekeken per locatie of er bestrijding nodig is. Een belangrijke voorwaarde hierbij is of er regelmatig mensen in de buurt van de boom
of het nest komen. In het buitengebied worden voor zover nodig de bomen met rupsennesten gemarkeerd met een rood lint. Voorbijgangers kunnen hierdoor extra alert zijn op de aanwezigheid van rupsennesten. Wat kun je zelf doen als je een nest hebt gevonden? Probeer contact met de rupsen en de nesten te vermijden en blijf uit de buurt van eikenbomen met rupsen of nesten.

Heb je een nest gezien?

Geef dit door aan de gemeente via de BuitenBeter app, een e-mail naar info@gemeentestein.nl of bel naar telefoonnummer 046 - 435 93 93.

Verwachting voor de komende jaren

De gemeenten die samenwerken om de eikenprocessierups beter beheersbaar te houden, bespreken samen hoe ze volgend jaar
de bestrijding gaan aanpakken.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93