Eerste Kindercollege voor Stein

Maandag 27 maart 2023

Op woensdag 22 maart 2023 vond de installatie plaats van het Kindercollege. Met het Kindercollege betrekken we kinderen onder de 12 jaar bij de lokale politiek.

Ze krijgen zo ook een stem bij het nemen van besluiten. Wiep, Ziggy, Renee, Luc en Jacky vormen het Kindercollege. Ze zitten allemaal  in groep 7 van een basisschool in onze gemeente.

Bezoek van burgemeester en wethouder

In januari 2023 zijn burgemeester Marion Leurs-Mordang en wethouder voor onderwijs Joep Ummels op bezoek geweest bij de basisscholen. De burgemeester en de wethouder legden de kinderen uit wat het Kindercollege is en wat zij als lid van het Kindercollege kunnen betekenen. Alle leerlingen van groep 7 kregen de kans om zich aan te melden. Ze vulden een formulier in en presenteerden zichzelf met een videoboodschap. In deze video vertelden de leerlingen wie zij zijn en waarom ze graag in het Kindercollege willen zitten. Een selectiecommissie koos uit alle aanmeldingen de 5 leerlingen Wiep, Ziggy, Renee, Luc en Jacky.

Feestelijke installatie

De installatie vond plaats in de raadszaal. Burgemeester Marion Leurs-Mordang riep de kinderen één voor één naar voren om ze te installeren. Elk kind legde een eed af en de burgemeester feliciteerde hen. Naast de familie van de kinderen waren ook het college van burgemeester en wethouders, raadsleden van de gemeente Stein, docenten van de basisscholen en leden van de Steinse Jongeren AdviesRaad (SJAR) aanwezig bij de installatie.

Hoe nu verder?

Het Kindercollege komt de rest van het schooljaar een aantal keren bij elkaar om te overleggen over onderwerpen die zij belangrijk vinden voor hun leeftijdsgenoten en de gemeente. Zij geven advies aan de gemeenteraad en leveren zo een bijdrage aan de te nemen besluiten. De eerstvolgende bijeenkomst van het Kindercollege is gepland in april.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93