Burgemeester reikt Koninklijke Onderscheidingen uit

Donderdag 28 april 2022

Op dinsdag 26 april 2022 heeft burgemeester Marion Leurs-Mordang, een Koninklijke Onderscheiding,

te weten Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, uitgereikt aan:

De heer Ad Nijssen wonende in Elsloo, gemeente Stein

Decorandus was in de periode 1970-2021 werkzaam als glasblazer, glasinstrument-maker en glastechnoloog bij de Staatsmijnen, DSM en Brightlands Chemelot Campus. Hij maakte en bewerkte glas voor het uitvoeren van chemische experimenten ter ondersteuning van fabrieks- en laboratoriumontwikkeling. Hij is nu nog zelfstandig ondernemer en eigenaar van Ad Nijssen Glastechniek en Glaskunst.

Zijn ontwerpen speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de chemische procesroutes bij DSM zoals bij de reactoren van de ureumfabrieken. Ook ontwierp hij een glazen auto bij het 100-jarig bestaan van Mercedes Benz alsmede twee glazen kunstvoorwerpen als geschenk voor Hare Majesteit de Koningin en Zijn Koninklijke Hoogheid Prins Claus bij hun bezoek aan de fabrieken. Hij is één van de weinige Meesterglasblazers in Nederland. Bij de afstoting van diverse onderdelen bleef hij - eerst vanuit DSM en later ook als zelfstandig ondernemer - actie voor de voormalige bedrijfsonderdelen bij het ontwerpen van experimentopstellingen. Sinds juli 2021 is hij formeel gepensioneerd. Gesteld wordt dat hij landelijke bekendheid geniet op zijn vakgebied vanwege de complexiteit van de opdrachten en dat hij een zodanige unieke kennis bezit dat hij na zijn pensioen doorwerkt omdat er geen vervanger gevonden kan worden.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten: 

1993-heden Secretaris van de Kanarievereniging de Eendracht. De vereniging telde ooit 100 leden. Hij organiseerde tentoonstellingen en wedstrijden. Nu ondersteunt hij bij de zorgverlening aan de laatste 15 leden.
1995-2005 Hij was bestuurslid van de Buurtvereniging “De Crupel”
te Elsloo. Hij was verantwoordelijk voor de herbouw en
het onderhoud van de speeltuin en het organiseren van
sociale activiteiten. Hij zat in de organisatie van de lokale
buurtcarnavalsoptocht.
1996-heden Secretaris en voorzitter van de Rock & Roll vereniging
“Double U” met nu 100 leden (ooit 400 leden).
Decorandus is tevens medeorganisator van het jaarlijkse
evenement Rock & Roll Night en de wekelijkse dansavond.
Hij regelt optredens o.a. in bejaardentehuizen en verzorgt
de kleding. Daarnaast is hij actief in de fondsenwerving.
2010-2020 Hij is vrijwilliger in de Michiel de Ruyterstraat te Elsloo.
Decorandus organiseert de buurtcontactdag en helpt buren
op leeftijd bij technische problemen. Ook trad hij soms op
als mantelzorger.

Op dinsdag 26 april 2022 heeft burgemeester Marion Leurs-Mordang, een Koninklijke Onderscheiding, te weten Lid in de Orde van Oranje-Nassau, uitgereikt aan:

De heer Frans Mehlkop , wonende in Elsloo, gemeente Stein

Decorandus is tot zijn pensionering in 2015 werkzaam als manager operations bij Chemelot Campus BV (thans Brightlands Chemelot Campus) te Geleen. Hij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1987 - 1995 Lid van de medezeggenschapsraad van de basisschool
St. Jozef te Elsloo
1994 - 2001 Penningmeester van en administrateur bij het Rode Kruis,
afdeling Stein en omstreken
2006 -2010 Adviseur van het bestuur van het Rode Kruis, afdeling
Westelijke Mijnstreek Zuid
2014 - heden Vrijwilliger bij de organisatie voor ouderenzorg Sevagram.
Betrokkene is voorzitter van de lokale cliëntenraad van het
verpleeghuis Panhuys te Hulsberg en lid van de centrale
cliëntenraad. Hij is lid van de commissie Financiën, de
concerncommissie Kwaliteit en Veiligheid en de regiegroep
Planetree (deze regiegroep is het belangrijkste
adviesorgaan voor de Raad van Bestuur). Ook neemt hij
deel aan werkgroepen die nieuwbouwplannen voorbereiden
en begeleiden.
2016 - heden Secretaris van Motor Toer Club Elsloo.

Op woensdag 30 maart 2022 heeft burgemeester Marion Leurs-Mordang, een Koninklijke Onderscheiding, te weten Lid in de Orde van Oranje-Nassau, uitgereikt aan:

De heer P.H. Claessen, uit Meers, gemeente Stein

1994-1998 Raadslid
Lid van de commissie maatschappelijk en cultureel welzijn, kunst en cultuur, sport en recreatie
1998- 2002 Raadslid
Wethouder sport, welzijn, recreatie, toerisme, cultuur, onderwijs en jeugd
2006-2010 Raadslid
Lid van de commissie: Maatschappelijke en Bestuurlijke Zaken
2010-2014 Raadslid
Lid van het seniorenconvent
Lid van de rekeningcommissie
Voorzitter van de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
Lid van de raadswerkgroep onderwijshuisvesting
2014-2018 Raadslid
Lid van het seniorenconvent
Lid van de rekeningcommissie
Lid van het presidium
2018-2022 Raadslid
Fractievoorzitter politieke partij
Lid van het seniorenconvent
Lid van het presidium
Lid van de werkgeverscommissie


Op woensdag 30 maart 2022 heeft burgemeester Marion Leurs-Mordang, een Koninklijke Onderscheiding, te weten Lid in de Orde van Oranje-Nassau, uitgereikt aan:

Mevrouw M.C.C. Driessen-Frederix, Berg aan de Maas, gemeente Stein
 

2006-2010 Raadslid
Voorzitter van de commissie Middelen en Bestuurlijke Zaken
Lid van de commissie: Maatschappelijke Zaken
2010-2014 Raadslid
Voorzitter van de commissie: Middelen en Bestuurlijke Zaken
Lid van de commissie: Maatschappelijke Zaken
2017-2018 Raadslid
2018-2022 Raadslid

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.