Brug Urmond

Vrijdag 22 april 2022

Op dit moment doet Rijkswaterstaat onderzoek naar de toekomst van de brug over het Julianakanaal. De vraag is of de bestaande brug wordt opgeknapt, of dat er een nieuwe brug komt. Ook speelt de vraag hoe hoog de brug boven het Julianakanaal komt te liggen. Volgens de huidige ontwerprichtlijnen zou de brug namelijk 1,5 meter verhoogd moeten worden. Daarom worden een aantal varianten uitgewerkt en de voor- en nadelen in kaart gebracht.

Bewonersparticipatie

Eind vorig jaar zijn alle inwoners van Urmond gevraagd om, samen met DOP Urmond en de gemeente Stein, mee te denken met Rijkswaterstaat. Uit de aanmeldingen is een werkgroep gevormd. De afgelopen maanden hebben de werkgroep, DOP Urmond, gemeente Stein en Rijkswaterstaat een aantal keren overlegd. Uit deze overleggen bleek dat een ruime meerderheid van de betrokken inwoners een duidelijke voorkeur heeft voor het opknappen van de bestaande brug en om de brug op de huidige hoogte te laten liggen. Deze variant heeft de minste impact op de omgeving en voetgangers en fietsers kunnen volgens de huidige inzichten bijna de hele uitvoeringsperiode gebruik blijven maken van de brug.

Besluitvorming door Ministerie

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besluit welke variant verder wordt uitgewerkt. Dit besluit wordt rond de zomervakantie verwacht.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.