Rioolwerkzaamheden in Elsloo Stein en Urmond gestart

Donderdag 11 november 2021

De gemeente Stein laat in Stein, Elsloo en Urmond op diverse plaatsen het riool renoveren en repareren. De werkzaamheden kunnen zéér incidenteel voor hinder in woningen zorgen, dit als gevolg van het reinigen van de riolering onder hoge druk. Bewoners waarbij rioolwerkzaamheden plaatsvinden, worden vooraf per brief geïnformeerd over de werkzaamheden en de te treffen maatregelen om overlast tot een minimum te beperken.

Kijk op www.werkzaamhedenaanhetriool.nl waar de werkzaamheden plaatsvinden.

afbeelding werkzaamheden

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93