Rampenfonds verlengt aanvraagtermijn € 1000

Donderdag 19 augustus 2021

Gift via Nationaal Rampenfonds aan ernstig door overstroming getroffen Limburgers

Giro 777 heeft meer dan 10 miljoen aan giften ontvangen van betrokken Nederlanders voor getroffen Limburgers. Met dit bedrag wil het Nationaal Rampenfonds daarom aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal 1.000 euro schenken. De periode voor het indienen van een verzoek voor deze gift is verlengd van 20 augustus tot 1 september.

Mensen kunnen een verzoek  om de gift indienen via de website van BsGW. Er zijn twee criteria om in aanmerking te komen voor deze gift. Deze voorwaarden zijn:

  1. Het gaat om een huishouden met een woning gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekendstaande straat, of deel van een straat. Het aanvraagformulier is dus NIET bedoeld voor een onderneming of bedrijf.
  2. Er moet sprake zijn van behoorlijke schade als gevolg van overstroming/ wateroverlast op minimaal plinthoogte (of daarmee vergelijkbare schade in verblijfruimtes). Het gaat daarom dus om schade in woonvertrekken, niet om schade aan kelder, berging en/of tuin. Bij eventuele objectcontrole moet dit aangetoond kunnen worden.

Voldoet uw huishouden aan deze twee criteria? Vul dan het aanmeldformulier in door middel van onderstaande link. De periode wordt opnieuw open gesteld op vrijdag 20 augustus en loopt tot 1 september 2021.(dus t/m 31 augustus).

Aandachtspunten:

  • Er kan maar één aanvraag per adres ingediend worden. Meerdere aanvragen betreffende één adres kunnen leiden tot uitsluiting.
  • Bij twijfels over het verzoek, kan de woning door de gemeente worden gecontroleerd.
  • Met het indienen van de aanvraag stemmen getroffenen ermee in dat ingevulde gegevens (adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-nummer) gebruikt mogen worden voor dit proces.
  • Mochten er in totaal meer dan 8.000 aanvragen aan huishoudens worden toegekend, dan bestaat de mogelijkheid dat een lager bedrag dan € 1.000 per huishouden uitgekeerd.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging op het ingevulde mailadres. Mocht u dat missen, check dan uw spambox.

Vrije gift

Deze gift is belastingvrij en wordt niet meegerekend als inkomen. Ook de gemeente telt een door het rampenfonds toegekende gift niet mee bij het totaal van ontvangen giften voor mensen in een bijstand- of vergelijkbare situatie.

Denkt u, na het lezen van de voorwaarden in aanmerking te komen voor een gift van het Nationaal Rampenfonds? Dien dan uw aanvraag in via https://bsgw.nl/nl/verzoek-om-gift-uit-het-nationaal-rampenfonds.

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.