Maas Cleanup 14 augustus

Donderdag 29 juli 2021

Moeder Maas en haar zijrivieren hebben hun ongekende krachten laten zien. We hopen dat het met iedereen naar omstandigheden weer goed gaat. Nu het water is weggestroomd naar zee zien we dat een gigantische hoeveelheid afval achterblijft op de oevers. Wij als gemeente werken samen met Schone Maas, Schone Rivieren, Waterschappen, lokale opruimgroepen en De Maas Cleanup en roepen jou(w groep) op om in afstemming met ons de handen uit de mouwen te steken.

Normaliter faciliteren we jullie hierin op een andere manier als we nu kunnen. We hopen op jullie begrip en medewerking voor deze bijzondere situatie. We vragen iedereen om zelf de handen in elkaar te slaan, de mouwen op te stropen en zelf een actie te organiseren.

Dat betekent:

 • Een organisatiegroep bij elkaar zoeken;
 • Zelf een geschikte opruimlocatie te bepalen (het afval ligt namelijk op de meeste plekken op andere locaties dan iedereen gewend is in het voorjaar);
 • Een opruimactie plannen en aanmaken op een digitale kaart van www.maascleanup.nl ;
 • Deelnemers te werven;
 • Veiligheidsinstructies bij elke deelnemer onder de aandacht brengen;
 • Resultaten terugkoppelen.

Onderstaand een toelichting over hoe dit alles in zijn werking gaat en wat de veiligheidsvoorschriften zijn.

Hoe bepaal ik een geschikte locatie?

 • Ga eens naar buiten kijken waar afval ligt. Ga hierbij absoluut geen afgesloten gebieden in óf kom dichter dan 5 meter in de buurt van de oever. Het moet veilig en toegankelijk zijn voor alle deelnemers. Momenteel ligt ontzettend veel afval in weilanden en langs fiets- en wandelpaden. Dit zijn vaak goed toegankelijke gebieden. Ga niet zonder overleg met een terrein beherende instantie en/of gemeente opruimen in een (natuur)gebied.
 • Neem dan contact op met je gemeente of terrein beherende organisatie om te vragen of de locatie geschikt is voor een opruimactie. Langs de Maas zijn er namelijk veel voor planten en dieren kwetsbare gebieden, zeker in de zomer, die beter opgeruimd kunnen worden door, of in samenwerking met de terrein beheerders. Ook is het belangrijk om te vragen of het gebied veilig gesteld is ter betreding.
 • Kijk op deze kaart of er op deze locatie (of vlakbij) geen andere opruimactie gepland is (ongeacht de datum). Voorkom dat er daarmee te grote groepen vlak bij elkaar aan de slag gaan of dat een groep ‘achter het net vist’.

Hoe maak ik een actie aan en hoe bereid ik deze goed voor?

 • Organiseer bijvoorbeeld met je club, politieke partij, organisatie of buren zelf een actie via Acties - Maas Cleanup. Het is belangrijk dat alle opruimacties op de website van de Maas Cleanup worden vermeld zodat er een duidelijk en volledig overzicht is.
 • Bepaal een geschikte opruimlocatie. Daarbij is veiligheid de belangrijkste factor!!! Ga niet nog afgesloten gebieden in en blijf weg uit moeilijk begaanbare gebieden. Zoek vooral afval zover mogelijk van de Maas af. Het is nu nog te gevaarlijk om de watergrenzen op te zoeken, ook al ligt er afval! Blijf minstens 5 meter bij de watergrens vandaan. Het is ontzettend belangrijk om de actie in te tekenen op deze kaart. Zo zien we samen waar opruimacties georganiseerd worden en of dit niet toch per ongeluk in onveilig gebied gebeurt. In natuurgebieden die zijn afgezet organiseren we nog géén opruimacties tot hier toestemming voor gegeven wordt. Volg alle nieuws via: Limburg onder water - Maas Cleanup
 • Als je een actie aanmaakt kun je aangeven of dit een privé actie is, of een openbare actie. We willen vragen om altijd het vinkje openbaar aan te vinken. Daardoor zien andere je actie. Vervolgens kun je door aan te geven dat een X aantal mensen welkom is het aantal toegestane aanmeldingen bepalen. Deelnemers ontvangen na het aanmelden de in de bijlage toegevoegde mail. Middels deze mail worden ze dus al voorbereid op de actie. Hierin wordt namelijk aangegeven dat het handig is als ze zelf materialen meenemen zoals handschoenen, zakken, goed schoeisel, eten + drinken en gepaste kleding. Mocht dit niet nodig zijn, dan kun je dit zelf communiceren naar mensen die zich aanmelden voor jouw actie. Je krijgt namelijk bij iedere aanmelding de contactgegevens van de deelnemers.
 • Het afval kan worden opgehaald door Rijkswaterstaat. Contact kan opgenomen worden met 088-7974220 en doorgeven waar en hoeveel afval je verzameld hebt. Het afval wordt dan zo snel mogelijk opgehaald (maar nooit in weekenden). De vuilniszakken dienen op een voor vrachtwagens goed bereikbare locatie te worden verzameld zodat ze kunnen worden opgeknepen. Wegens de grote hoeveelheden afval kan dit langer duren dan wenselijk. Is het na 7 dagen nog niet opgehaald, neem dan opnieuw contact op met 088-7974220
 • Belangrijk! Vul na afloop dit resultatenformulier in, zo brengen we samen in kaart hoeveel afval we waar hebben opgeruimd en met hoeveel personen.
 • Maak een foto van de actie en laat zien op social media dat je hebt opgeruimd, nodig anderen uit dit ook te doen. Gebruik hierbij de volgende hashtags #MaasCleanup #SchoneMaas #Rampafval #SchoneRivieren #litterfreeriversandstreams

Tips 

 • Tip I: Regel kruiwagens of bolderkarren om het afval te verplaatsen naar één verzamellocatie. Let er hierbij op dat het afval niet verzameld wordt op plekken waar dit hulpdiensten in de weg kan staan.
 • Tip II: Wil je dat deelnemers goed zichtbaar zijn? We kunnen hiervoor opvallend blauwe hesjes of T-shirts aanleveren. Dit alleen zolang de voorraad strekt en uiterlijk besteld 10 dagen voor je actie. Je kunt hiervoor de gewenste aantallen + het afleveradres én de gegevens van de opruimactie mailen naar ivn@limburg.nl
 • Tip III: Momenteel kan iedere groep maar 1 actie aanmaken. Gedurende de komende weken wordt het ook mogelijk om 1 persoon meerdere acties te laten aanmaken. Voor nu is het dus belangrijk dat als 1 groep meerdere acties wil aanmaken dit met verschillende accounts gedaan wordt.

Veiligheid van vrijwilligers

De veiligheid van vrijwilligers staat altijd voorop. We leven nog steeds in een COVID tijdperk dus houd je aan de geldende regels. Vrijwilligers mogen uitsluitend terreinen betreden c.q. opruimen die zijn vrijgegeven. Voorafgaand aan de opruimacties krijgen vrijwilligers een duidelijke instructie waarin onderstaande thema’s aan bod komen.

Coördinator van de opruimacties is Schone Rivieren/MaasCleanUp (contactorganisatie: IVN Limburg).

Wat op te ruimen

De focus bij het opruimen van de oevers door vrijwilligers ligt op het handmatig verwijderen van alle anorganisch afval (niet-natuurlijk of bewerkt materiaal). Het afval dient bij voorkeur te worden verzameld in vuilniszakken. De vuilniszakken dienen op een voor vrachtwagens goed bereikbare locatie te worden verzameld zodat ze kunnen worden opgeknepen. Eventuele grote stukken kunnen hier eventueel los bij worden gelegd. Zouden er lichte materialen (piepschuim, licht hout, kunststof platen etc.) bij zitten die te groot zijn voor een vuilniszak, deze graag zoveel mogelijk zekeren/vastbinden om wegwaaien te voorkomen. Zware of gevaarlijke voorwerpen laten liggen, foto maken en doorgeven aan terreinbeheerder of Rijkswaterstaat! NB: bewerkt hout zoals houten vlonders, houten hekwerken, houten kunstwerken etc. wordt gezien als anorganisch grof vuil.

Organisch afval

Organisch afval is al het natuurlijk materiaal dat afbreekbaar is in de natuur, zoals boomstronken, tuinafval etc.  Rijkswaterstaat vraagt om niet met grote stukken te gaan slepen maar de locatie van deze grote stukken te melden bij de Meldkamer Water, telefoon 088-797 4220 en indien mogelijk een foto ervan door te sturen. Zij zetten de melding door aan ON Prestatiecontract. Zij beslissen in overleg met Rijkswaterstaat of het nodig is dat dit item verwijderd wordt of niet. Dit geldt zowel voor oevers als voor de uiterwaarden.

Gevaarlijke stoffen

Het is mogelijk dat er voorraadtonnen, tanks etc. zijn meegevoerd met de waterstroom die gevaarlijke stoffen kunnen bevatten. Daarnaast is de kans groot dat er asbesthoudende bouwmaterialen zijn meegedreven. In dat geval dient direct contact te worden opgenomen met de Meldkamer Water Zuid-Nederland, telefoon 088-797 4220, waarna de melding wordt doorgezet naar de juiste instantie ter afhandeling. Gelieve ook een foto te maken en de duidelijke locatie op te geven! Het opruimen in de directe nabijheid van het voorwerp wordt dan gestaakt.

Kadavers (dieren)

Mogelijk worden er aankomende periode kadavers van dode grote dieren gevonden. Het is belangrijk dat deze snel worden opgeruimd.  Hiervoor kan contact worden opgenomen met de Meldkamer Water, telefoon 088-797 4220.

Lijken (mensen) of menselijke resten

Bij het aantreffen van een stoffelijk overschot wordt verzocht dit direct te melden bij de politie en het gebied zoveel mogelijk te ontruimen i.v.m. politieonderzoek.

Vloedlijnen

We kunnen ons voorstellen dat mensen graag de brede ‘aanspoelranden’ willen verwijderen. Deze bevatten zowel organisch als anorganisch afval. Gevraagd wordt om NIET met zwaar materieel (bijv. sjofel, tractor etc) te werk te gaan. Hierdoor kan schade aan de bodem worden toegebracht (rijsporen maar ook schade aan de ondergrond)! Dit kan uitsluitend in overleg met Rijkswaterstaat en zijn ON Prestatiecontract (contactpersoon: Lilian Charpentier 06-53216210).

Wel kan deze vloedlijn eventueel handmatig met een hark bij elkaar worden geharkt (zoveel mogelijk richting een voor een knijpauto goed bereikbare en begaanbare plek), waarna de hopen door ON Prestatiecontract Nat verwijderd  worden met een kraanwagen.

Meer informatie 

Voor meer informatie kijk op de website van Maas Cleanup

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.