Reactie asfaltcentrale: AsfaltNu onderneemt actie om vrijkomen benzeen te reduceren

Donderdag 8 juli 2021

Via de gemeente en omgevingsdienst hebben we signalen gekregen dat omwonenden zich zorgen maken over het vrijkomen van benzeen bij de asfaltcentrale. Mede omdat de maatschappij erom vraagt, gaan we steeds zuiniger met grondstoffen om, steeds meer zijn we asfalt gaan recyclen. Dat deze positieve bijdrage aan de klimaatafspraken met zich meebrengt dat benzeen vrijkomt, is een lastig dilemma voor AsfaltNu en de branche. Dit voortschrijdend inzicht maakt dat we zo snel mogelijk zoeken naar oplossingen. 

Als AsfaltNu nemen we onze verantwoordelijkheid en hebben we meegewerkt aan een landelijk onderzoek naar de oorzaken van dit probleem. Afgelopen 1 juli zijn de resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt. Directeur Diederik Oosting: “AsfaltNu is de grootste asfaltproducent in Nederland en met acht centrales hebben we te maken met verschillende plaatselijke omstandigheden. Iedere centrale is anders, we produceren tientallen verschillende mengsels en we hebben te maken met diverse contacten bij verschillende omgevingsdiensten en gemeentes. Er is niet één kant-en-klare oplossing, we zullen per centrale moeten zoeken naar maatwerk. Dit kost helaas tijd. In de tussentijd kunnen we met ‘kleinere’ aanpassingen bij diverse centrales al reductie van benzeenuitstoot realiseren. Ook in Stein worden de eerste aanpassingen gedaan en meten we nog deze zomer welke resultaten dat heeft. Daarnaast zijn we bezig met een pilot voor een innovatieve emissie verlagende techniek. Mocht deze pilot succesvol zijn dan zal deze techniek voor de gehele asfaltcentrale ontwikkeld en gebouwd worden.

Asfaltproductie; geur en gezondheid 

De zorgen die omwonenden van asfaltcentrales hebben, hebben enerzijds te maken met gezondheid, anderzijds met de overlast van geur. Deze zaken moeten we los van elkaar zien. Zorgen rondom gezondheid hebben veelal betrekking op benzeen. Het is goed te beseffen dat de overschrijding die wij meten aan de schoorsteen niet één op één ook zo te meten is op straat. Uit onafhankelijk onderzoek bij omwonenden van onze centrale in Bergen op Zoom blijkt bijvoorbeeld dat er door de kleine hoeveelheid, de hoogte van de schoorsteen en de afstand tot de omgeving geen risico’s zijn voor de volksgezondheid.  

Een asfaltcentrale ruik je als er geproduceerd wordt, echter benzeen ruik je niet in de hoeveelheid die vrijkomt bij asfaltproductie. Geur hoeft dus niet verbonden te zijn aan gevaar. Voor geur geldt dat er in Stein nog niet is vastgesteld of de norm wordt overschreden. Wel weten we van metingen op andere locaties dat er geen overschrijdingen van de norm op geur zijn geconstateerd maar dat omwonenden wel overlast ervaren. Ook in Stein zijn er klachten van geuroverlast geuit. Voor AsfaltNu reden om ook hiervoor oplossingen te zoeken. 

Oplossingen

We willen en moeten als bedrijf binnen de normen die gelden in Nederland produceren. Daarnaast willen we een goede buur zijn. In de oplossingen die we nu onderzoeken voor Stein, kijken we naar een maatregel die zowel de uitstoot van benzeen en andere mogelijk stoffen vermindert, als ook naar de reductie van geur.

Graag houden we u op de hoogte van de voortgang. Uiteraard doet de gemeente dat ook, maar ook wij zouden graag in contact komen met omwonenden. Wilt u graag op de hoogte gehouden worden, mail ons dan via secretariaat@asfaltnu.nl. Dan kunnen we u meenemen in de stappen die we zetten.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93