Werk in de wijk

Dinsdag 6 april 2021

Elke maand vertellen de Algemene Dienst en Wijkteams over wat ze bezig houdt en welke werkzaamheden er de komende tijd op de planning staan. Deze maand vertellen ze je meer over onkruidbestrijding en straatreiniging.

Onkruidbestrijding (op verharding)

Onkruidbestrijding heeft de afgelopen jaren een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Waar er eerst nog werd gewerkt met chemische bestrijdingsmiddelen, ligt nu de focus op duurzaam onkruidbeheer (DOB-methode 2.0). Het doel hiervan is het realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit. Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen namelijk via de grond in het water terecht komen. Gemeente Stein - ‘een gemeente aan het water’ - gebruikt geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen, maar kiest voor onkruidbestrijding op maat. We maken gebruik van een combinatie van vegen, hete lucht en heet water.

Maar het gaat ook om een stukje acceptatie dat er hier en daar wat onkruid blijft staan. Alles op het hoogste niveau onderhouden, kost enorm veel geld en is niet realistisch. Maar wat gebeurt er wel en wat niet? Rondom de centra, doorgaande wegen en bij de ingangen van de gemeente kiezen we voor de hoogste kwaliteit, oftewel beeldkwaliteit A. Dit wil zeggen dat er weinig tot geen onkruid op de verharding staat. De overige wegen en trottoirs moeten voldoen aan beeldkwaliteit B. Bij beeldkwaliteit B mag er een beperkte mate van onkruid op de verharding staan.

De gemeente Stein krijgt bij het bestrijden van onkruid op verhardingen (wegen, stoepen, parkeerplaatsen, etc.) hulp van Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek (RWM). Dit doen we samen met de gemeente Sittard-Geleen en gemeente Beek. RWM bestrijdt het onkruid in de periode van april tot en met november.

Het bestrijden van onkruid op verharding bestaat uit vijf rondes. Omdat het onkruid in deze maand het hardst groeit, zorgen we dat de rondes elkaar overlappen. Al voordat een ronde is afgelopen, starten we dus weer met een nieuwe ronde. We starten in het voorjaar met het vegen en reinigen van goten en verkeersgeleiders (vluchtheuvels). Op die manier is er geen voedingsbodem waar onkruid kan gaan groeien. Daarnaast maken we gebruik van onkruidbranders om onkruid weg te branden. De veegwagen is uitgerust met een onkruidborstel, deze haalt het onkruid in de goten weg. Onkruid op de verkeersgeleiders wordt handmatig weggehaald.

Straatreiniging

Naast het bestrijden van onkruid voert RWM ook de straatreiniging uit. RWM zet een veegwagen in om de goten en wegen schoon te houden. Het hele jaar door worden, in samenwerking met medewerkers van de algemene dienst, worden de centra (bijv. na de markt) en hangplekken in teamverband schoon gemaakt. Dit maakt allemaal deel uit van de straatreiniging.

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.