Noodopvang kinderen van 0 t/m 12 jaar in Stein

Woensdag 16 december 2020

Het Kabinet heeft besloten dat scholen en de kinderopvang dicht moeten van woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021. Wél is er voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep noodopvang en is er opvang voor kwetsbare kinderen. De regeling rondom de noodopvang is beduidend anders dan tijdens de sluiting van kinderopvang en scholen in het voorjaar. Zie onderstaand:

Voor wie is er noodopvang/opvang kwetsbare kinderen?

  • In tegenstelling tot eerder is de noodopvang en de opvang van kinderen in een kwetsbare positie beperkt tot de reguliere openingstijden van zowel scholen als kinderopvang (dus geen extra nacht- weekend- of 24 uurs-opvang).
  • Uitgangspunt is dat de noodopvang / opvang van kinderen in een kwetsbare positie plaatsvindt op de eigen locatie (school of kinderopvang).
  • De noodopvang is alleen beschikbaar voor de reguliere klanten van de kinderopvang en binnen de reguliere contracturen. Als ouders meer noodopvang willen afnemen dan hun reguliere contracturen, kunnen zij via de reguliere wijze extra opvang aanvragen bij de houder.
  • Voor kinderen in een kwetsbare positie geldt wel dat als zij hierdoor uitgesloten worden er een passende oplossing gezocht moet worden.
  • Aangezien de noodopvang door de scholen en de kinderopvangorganisaties wordt georganiseerd heeft de gemeente geen regierol. De gemeente is wel coördinerend voor de opvang van kinderen in een kwetsbare positie.

De lijst met cruciale beroepen is beschikbaar op www.rijksoverheid.nl

Noodopvang is van toepassing wanneer één van beide ouders een cruciaal beroep heeft. Of een kind of diens thuissituatie dusdanig kwetsbaar is dat er opvang geregeld moet worden wordt door de school en/of kinderopvang beoordeeld en verder opgepakt. Waar nodig vindt afstemming met de gemeente plaats.

Voor de gastouderopvang geldt het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Informatie naar ouders

De scholen en kinderopvanglocaties in de gemeente Stein hebben gisteren al naar alle ouders gecommuniceerd over de noodopvang.

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.