Besluit raad Stein: deelname aan Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek

Vrijdag 13 december 2019

Op 29 november besloot het Steins college van B en W om volledig aan te sluiten bij het regionaal Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. De gemeenteraad heeft gisteren met een kleine meerderheid besloten het college hierin te volgen en daarmee de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet per 1 januari 2020 onder te brengen bij het regionale Participatiebedrijf. 

Wat betekent dit voor de betrokkenen uit Stein?

De medewerkers sociale zaken uit Stein en de Steinse Sw-medewerkers bij Vixia worden daarbij onderdeel van het Participatiebedrijf. In de praktijk verandert er voor de Sw-medewerkers niets: zij behouden hun werkplek en collega’s. Alleen de naam van de werkgever verandert.
Voor de medewerkers van sociale zaken van de gemeente Stein betekent deze situatie dat ze overgaan naar de gemeente Sittard-Geleen. Om dit zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen zal de effectuering van de overname van de medewerkers sociale zaken pas in de loop van 2020 plaatsvinden.
Voor werkgevers waarbij Vixia Sw-medewerkers heeft gedetacheerd of waar kandidaten voor vacatures worden aangeleverd, verandert er verder niets. Zij behouden dezelfde contactpersoon en de detachering loopt gewoon door volgens de bestaande afspraken.

Wat zijn de voordelen van het samengaan van organisaties in één Participatiebedrijf?

De krachten van werkleerbedrijf Vixia en de sociale diensten van de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein worden gebundeld, waardoor één loket ontstaat voor begeleiding naar werk. Ongeacht de mogelijkheden van de werkzoekende.
In de praktijk betekent dit een bundeling van kennis, infrastructuur en marktpotentieel. Doordat verschillende organisatieonderdelen als de sociale dienst, het participatiehuis en de sociale werkvoorziening nu eenzelfde aanpak gebruiken, kunnen mensen nog beter ondersteund worden in hun ontwikkeling naar werk, afgestemd op ieders kwaliteiten. Ook kan door deze samenwerking het werk beter en efficiënter uitgevoerd worden tegen lagere kosten.
Werkgevers in de regio profiteren van het gemak van één aanspreekpunt, een breed aanbod van geschikte kandidaten en uitgebreide kennisdeling over de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Zo krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog meer mogelijkheden om mee te doen.

 

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.