Aangifte geboorte

Als een kind is geboren, doet iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest aangifte. Dat doe je in de gemeente waar het kind is geboren. Je kunt dit online regelen, of je maakt hiervoor een afspraak. De aangifte moet binnen 3 dagen na de geboorte worden gedaan.


Je kunt digitaal geboorteaangifte doen. Ook moet je verloskundige de verklaring van de geboorte bij de gemeente aanleveren.
 

Online geboorte aangifte doorgevenMaak een afspraak

Let op! Wil je een afspraak maken, maar er is via het online afspraak maken geen afspraakmogelijkheid binnen de verplichte termijn waarbinnen de aangifte gedaan moet worden? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente, 046 - 435 93 93.

Meenemen

  • Een legitimatiebewijs van de aangever
  • Een geboortebewijs van de verloskundige
  • Eventueel: kopie van de erkenningsakte. Die heb je als een kind al voor de geboorte is erkend. Meer over erkenning voor geboorte zie: erkennen ongeboren kind
  • In geval van lesbisch ouderschap neem je ook de donorverklaring mee

Kosten

Wil je een afschrift van de geboorteakte? De kosten hiervoor zijn € 15,70.

Vanaf 1 januari 2024 € 16,60.

Wie kan aangifte doen?

  • De (juridische) vader of (juridische) moeder van het kind
  • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest
  • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren
  • Het hoofd of een gemachtigde van een inrichting waar het kind geboren is, bijvoorbeeld ziekenhuis of gevangenis
  • De burgemeester of een door haar aangewezen ambtenaar van de gemeente waar het kind geboren is. Dit gebeurt als er geen personen zijn die aangifte mogen doen.

Wanneer aangifte doen?

Je doet binnen 3 werkdagen na de geboorte van het kind aangifte op het gemeentekantoor. De dag van geboorte telt niet mee voor de termijn.

Aangifte geboorte op welke dag
Geboortedag Uiterlijk aangifte doen op
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Valt de uiterlijke aangiftedag op een feestdag? Dan kun je de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag daarna doen.

Hoelang duurt de afhandeling?

De gemeente verwerkt de aangifte direct.

Achternaam kind kiezen

Vanaf 1 januari 2024 kunnen kinderen ook de achternamen van beide ouders krijgen. Zo'n dubbele achternaam kun je ook aanvragen als jouw oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016. Kijk voor meer informatie op de pagina Achternaam kind kiezen.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.