Aangifte geboorte

Als een kind is geboren, doet iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest aangifte. Dat doe je in de gemeente waar het kind is geboren. Je kunt dit online regelen, of je maakt hiervoor een afspraak. De aangifte moet binnen 3 dagen na de geboorte worden gedaan.


Je kunt digitaal geboorteaangifte doen. Ook moet je verloskundige de verklaring van de geboorte bij de gemeente aanleveren.
 

Online geboorte aangifte doorgevenMaak een afspraak

Let op! Wil je een afspraak maken, maar er is via het online afspraak maken geen afspraakmogelijkheid binnen de verplichte termijn waarbinnen de aangifte gedaan moet worden? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente, 046 - 435 93 93.

Meenemen

 • Een legitimatiebewijs van de aangever
 • Een geboortebewijs van de verloskundige
 • Eventueel: kopie van de erkenningsakte. Die heb je als een kind al voor de geboorte is erkend. Meer over erkenning voor geboorte zie: erkennen ongeboren kind
 • In geval van lesbisch ouderschap neem je ook de donorverklaring mee

Kosten

Wil je een afschrift van de geboorteakte? De kosten hiervoor zijn € 14,00

Wie kan aangifte doen?

 • De (juridische) vader of (juridische) moeder van het kind
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest
 • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren
 • Het hoofd of een gemachtigde van een inrichting waar het kind geboren is, bijvoorbeeld ziekenhuis of gevangenis
 • De burgemeester of een door haar aangewezen ambtenaar van de gemeente waar het kind geboren is. Dit gebeurt als er geen personen zijn die aangifte mogen doen.

Wanneer aangifte doen?

Je doet binnen 3 werkdagen na de geboorte van het kind aangifte op het gemeentekantoor. De dag van geboorte telt niet mee voor de termijn.

 • Geboorte maandag dan aangifte uiterlijk donderdag
 • Geboorte dinsdag dan aangifte uiterlijk vrijdag
 • Geboorte woensdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte donderdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte vrijdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte zaterdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte zondag dan aangifte uiterlijk woensdag

Valt de laatste aangiftedag op een feestdag? Dan kun je de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen.

Hoe lang duurt de afhandeling?

De gemeente zal de aangifte direct verwerken.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93