Aangifte geboorte

Als een kind is geboren, doet iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest aangifte. Dat moet in de gemeente waar het kind is geboren. Je kunt dit online regelen of een afspraak voor maken. Deze aangifte moet binnen 3 dagen na de geboorte worden gedaan.

Is er geen afspraakmogelijkheid binnen drie dagen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente: 046-4359393

Geef online de geboorte doorOf maak een afspraak

Wie kan aangifte doen?

 • De (juridische) vader of (juridische) moeder van het kind
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest
 • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren
 • Het hoofd of een gemachtigde van een inrichting waar het kind geboren is, bijvoorbeeld ziekenhuis of gevangenis
 • De burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de gemeente waar het kind geboren is. Dit gebeurt als er geen personen zijn die aangifte mogen doen

Wanneer aangifte doen?

Je doet binnen 3 werkdagen na de geboorte van het kind aangifte op het gemeentekantoor. De dag van geboorte telt niet mee voor de termijn.

 • Geboorte maandag dan aangifte uiterlijk donderdag
 • Geboorte dinsdag dan aangifte uiterlijk vrijdag
 • Geboorte woensdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte donderdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte vrijdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte zaterdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte zondag dan aangifte uiterlijk woensdag

Valt de laatste aangiftedag op een feestdag? Dan kun je de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen.

Meenemen

•Een legitimatiebewijs van de aangever
•Een geboortebewijs van de verloskundige
•Eventueel: kopie van de erkenningsakte. Die heb je als een kind al voor de geboorte is erkend. Meer over erkenning voor geboorte zie: erkennen ongeboren kind
•In geval van lesbisch ouderschap neem je ook de donorverklaring mee
 

Kosten

Wil je een afschrift van de geboorteakte? De kosten hiervoor zijn € 12,90