Vooroverleg omgevingsvergunning

Vergunningencheck

Wil je (ver)bouwen, slopen, een boom kappen, een inrit aanleggen, reclame maken, enzovoort? Controleer dan zelf eerst via de vergunningencheck op de website www.omgevingsloket.nl of er sprake is van vergunningsvrije, meldingsplichtige en/of vergunningsplichtige activiteiten.

Als er vragen onbeantwoord blijven, kun je via 046 435 93 93 contact opnemen met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Stein voor advies.

Vooroverleg omgevingsvergunning

Wil je een verzoek om vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen? Ga dan direct naar de website www.omgevingsloket.nl.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93