Register van verwerkingen

Om jou van dienst te kunnen zijn, hebben we in veel gevallen persoonsgegevens van je nodig. Gemeente Stein heeft de processen waarin persoonsgegevens van inwoners worden gebruikt in kaart gebracht in het register van verwerkingen Stein. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zijn gebruikt en voor welke doelen. Het register wordt steeds bijgewerkt. Wanneer bijvoorbeeld een proces verandert of wanneer er een nieuw proces wordt gestart, wordt dit aangepast in het register. In het document staat altijd de laatste versiedatum genoemd.

Register van verwerkingen (PDF, 387.5 kB)

Verantwoordelijken

Ieder bestuursorgaan binnen de gemeente moet kunnen aantonen dat de processen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, voldoen aan de AVG. Vanuit de AVG dient iedere verwerkingsverantwoordelijke en daarmee ieder bestuursorgaan een register van verwerkingen bij te houden met de verwerkingen die onder hun verantwoordelijkheid vallen.

Informatiebeveiliging

De gemeente Stein beveiligt persoonsgegevens zo goed als mogelijk tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Hiervoor nemen we alle passende technische en organisatorische maatregelen. Wij houden ons aan de regels voor gegevensbescherming die voor gemeenten gelden.

Vragen over het register van verwerkingen?

Heb je vragen over het register? Bel of mail dan met de Functionaris Gegevensbescherming via het algemene nummer 046-4359393 of via info@gemeentestein.nl. De Functionaris Gegevensbescherming houdt binnen de gemeente toezicht op de toepassing en naleving van de privacywet. Dat gebeurt vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Wil je meer weten over hoe de gemeente omgaat met privacy en wat je rechten zijn? Ga dan naar onze privacyverklaring.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93