Rechten van betrokkenen

De gemeente Stein verzamelt voor verschillende redenen persoonsgegevens van je. Hierbij heeft de gemeente zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verwerken je persoonsgegevens conform deze wet en ons Privacy Beleid.

Daar waar er persoonsgegevens van je worden verzameld, ben je ‘betrokkene’. Je hebt verschillende rechten die je kunt uitoefenen om grip te hebben en houden op de informatie die anderen van je verzamelen. In de privacyverklaring van de gemeente Stein zijn je privacyrechten beschreven. Indien je gebruik wilt maken van een van deze rechten, kun je online een verzoek indienen. Je kunt ook gebruik maken van je privacyrechten door de gemeente te bezoeken. Hier kun je aan de balie schriftelijk een verzoek indienen. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Neem daarom altijd je paspoort of legitimatiebewijs mee. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Als je jonger bent dan zestien jaar of als je onder curatele bent gesteld, dan kan alleen je wettelijk vertegenwoordiger namens jouw een verzoek indienen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een privacyverzoek. Alleen als je om meerdere kopieën vraagt of als je herhaaldelijk een verzoek indient kan de gemeente om een redelijke vergoeding vragen.

Termijn

Nadat de gemeente het verzoek heeft ontvangen en je identiteit heeft vastgesteld, ontvang je in beginsel binnen 4 weken bericht. Als het gaat om een complex verzoek, kan deze termijn met maximaal twee maanden worden verlengd.

Zie ook:


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93