Ondernemersverenigingen

In Stein zijn verschillende koepelorganisaties voor ondernemers en bedrijven actief.

Ondernemersvereniging Maaskant-Stein

De OV Maaskant-Stein behartigt de belangen van ondernemers op 1 van de 5 bedrijventerreinen in de gemeente. De vereniging heeft als voornaamste doel het bevorderen van de totstandkoming en instandhouding van kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen in de Gemeente Stein. www.maaskant-stein.nl

Maselant Businessclub

Met een lidmaatschap van Business Club Maselant word je lid van een succesvolle netwerkorganisatie die al vele jaren haar meerwaarde heeft bewezen. De meetings zijn inhoudelijk altijd van topkwaliteit en je ontmoet gelijkgestemde contacten. www.maselant.nl

Ondernemers Stein

De leden van de ondernemersvereniging Stein zetten zich door samen te werken er voor in om de lokale ondernemer duidelijk voor het voetlicht te brengen en deze bij de consument onder de aandacht te brengen.

Ondernemersvereniging OKE Elsloo

De winkeliersvereniging komt op voor de belangen van de winkeliers in Elsloo en is verantwoordelijk voor de promotie en branding daarvan.

Winkeliersvereniging Winkelcentrum Stein

De winkeliersvereniging komt op voor de belangen van de winkeliers en is verantwoordelijk voor de promotie van het Winkelcentrum.

www.winkelcentrumstein.nl


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93

Foto van rotonde Steinerbos