Accountmanager bedrijven

Wij hechten veel waarde aan een goed contact met het plaatselijke bedrijfsleven. De bedrijvencontactfunctionaris is hierbij een belangrijke schakel.

Wat doet de accountmanager bedrijven?

  • Centraal aanspreekpunt
  • Schakel tussen bedrijfsleven en gemeentelijke overheid
  • Verbindingsofficier voor individuele ondernemers
  • Periodiek overleg met ondernemers -en winkeliersverenigingen
  • Ondernemers wijzen op kansen in Stein en de regio

Contact

Voor vragen of voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met ondernemen@gemeentestein.nl of telefonisch via 046-43 59 393 

De gemeente is ook bereikbaar via LinkedIn en biedt ondernemers de mogelijkheid zich te abonneren op de digitale nieuwsbrief.