DOPsgewijze aanpak

Wat vinden inwoners belangrijk? Wat kunnen inwoners zelf betekenen om het leuk te houden in hun buurt of wijk? Wat betekent dat voor de werkwijze van de gemeente?

De gemeente Stein heeft in 2012 een nieuwe werkwijze geïntroduceerd om hiermee aan de slag te gaan: het dorpsontwikkelingsproces. Afgekort, de DOPsgewijze aanpak. Bij die aanpak staan de dorpen en  inwoners centraal.

Lees op onderstaande pagina's de actuele stand van zaken in de dorpen en waar inwoners zoal mee bezig zijn. Ook staat er informatie over de stappen die de gemeente Stein zet om deze werkwijze  te faciliteren.

archief >>

Hoofdnavigatie