Bouwen & Wonen

Omgevingsvergunningen

Om te bouwen, verbouwen, aanbouwen, boom kappen, etc. kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Informatie hierover en benodigde vergunningen vindt u in de rechterkolom op deze pagina of onder het menu Loketten > Burgers.

In het lokale blad De Schakel worden wekelijks bekendmakingen gepubliceerd. Deze bekendmakingen staan ook op deze website onder het hoofdmenu Actueel > Bekendmakingen. Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek 2020

Het regionale project Woonmilieuvisie omvat een visie op de transitie van de huidige woonmilieus naar de woonmilieus die in de nabije toekomst in deze regio gevraagd zijn. Lees meer op de website van Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek 2020.

Woonvisie 2004

Klik hier om de woonvisie 2004 van de gemeente Stein in te zien.

Huursubsidie

Als u een woning huurt, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Ga naar de website van VROM voor informatie over huursubsidie.

Starterslening 

Bent u starter op de woningmarkt en wilt u een woning kopen in de gemeente Stein? Dan kunt u in aanmerking komen voor een zogenaamde ‘starterslening’. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van uw eerste woning en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De starterslening is dus altijd een aanvulling op uw eerste hypotheek. De eerste 3 jaar heeft u geen maandlasten van de starterslening.

Voorwaarden

Aan de starterslening zijn een aantal voorwaarden verbonden. 

  • De aanvrager(s) (starter) mag niet ouder zijn dan 35 jaar en niet eerder eigenaar geweest zijn van een koopwoning.
  • De woning moet gelegen zijn in de gemeente Stein en de koopsom van de woning mag niet meer bedragen dan € 173.000 (verwervingskosten max. €183.380).
  • De hoogte van de uiteindelijke starterslening bedraagt niet meer dan 20% van de verwervingskosten van de woning met een maximaal bedrag van € 36.676.

Veranderingen onder de motorkap vanaf 2017 

Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Vanaf 1 januari 2017 zijn deze regels ook op de Startersleningen van toepassing. Om de Starterslening met hypotheekrenteaftrek te behouden zijn er onder de motorkap een aantal wijzigingen aangebracht. De starterslening blijft daarmee de lening zoals iedereen die kent; de lening blijft de eerste drie jaar maandlastenvrij. Maar ten opzichte van de 'oude' situatie kan dit voor de starter een beperkt financieel nadeel betekenen. Om de overgang naar het gewijzigde product soepel te laten verlopen, ontvangen aanvragen die na 30 september binnen komen uitsluitend een offerte met de gewijzigde voorwaarden.

De starterslening bestaat uit twee delen: 

1. een deel dat annuïtair wordt afgelost; de starterslening;
2. een deel dat oploopt: de combinatielening.

De aflossing van de starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de combinatielening. De combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing en lost u zowel op de starterslening als de combinatielening af.

De combinatielening is een consumptieve lening met bankhypotheekrecht. De combinatielening komt niet in aanmerking voor hypotheekaftrek. 

Starterslening aanvragen?

Kijk voor meer informatie op www.svn.nl of neem contact op met de gemeente Stein via telefoonnummer 046-435 93 93. Een formulier aanvragen kan door te mailen naar starterslening@gemeentestein.nl met vermelding van naam, adres, woonplaats, een kopie legitimatie en het adres van de te kopen woning.

Hoofdnavigatie