Wat kan de afdeling werk & inkomen voor je betekenen?

De gemeente werkt aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen meedoet. Inwoners die dat niet zelfstandig kunnen, worden gestimuleerd weer actief te worden. De gemeente biedt een vangnet totdat je weer zelf een inkomen hebben. Werk staat vóór inkomen.

De gemeente:

  • helpt inwoners aan het werk die afhankelijk raken of zijn van een uitkering (re-integratie)
  • verstrekt (bij onvoldoende eigen inkomsten) uitkeringen voor levensonderhoud
  • verleent financiële hulp aan zelfstandigen
  • verstrekt bijzondere bijstand of andere inkomensvoorzieningen aan mensen met een laag inkomen zoals tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering
  • helpt inwoners met het voorkomen en beheersen van schulden
  • organiseert huisvesting van mensen met een verblijfstatus