Wat kan de afdeling werk & inkomen voor je betekenen?

De gemeente werkt aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen meedoet. Inwoners die dat niet zelfstandig kunnen, worden gestimuleerd weer actief te worden. De gemeente biedt een vangnet totdat je weer zelf een inkomen hebben. Werk staat vóór inkomen.

De gemeente:

  • helpt inwoners aan het werk die afhankelijk raken of zijn van een uitkering (re-integratie)
  • verstrekt (bij onvoldoende eigen inkomsten) uitkeringen voor levensonderhoud
  • verleent financiële hulp aan zelfstandigen
  • verstrekt bijzondere bijstand of andere inkomensvoorzieningen aan mensen met een laag inkomen zoals tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering
  • helpt inwoners met het voorkomen en beheersen van schulden
  • organiseert huisvesting van mensen met een verblijfstatus

We willen in onze gemeente dat iedereen kan meedoen en kan werken in eigen kracht. Maar er zijn ook mensen die al geruime tijd thuis zitten. “Sommigen hebben een duwtje in de rug en de juiste begeleiding nodig om weer aan het werk te kunnen”, aldus Hub Janssen (wethouder sociaal domein). Gemeente Stein heeft verschillende projecten om hen te helpen, zoals Rick: “Het project Stein Schoon geeft mij een gezonde structuur, sociaal contact en vooral perspectief op een onafhankelijke toekomst!” Sinds kort heeft Rick een reguliere baan gevonden. Lees meer over deze projecten: www.datmaaktsteinvoormij.nl/verhalen/15/werken-werkt en www.datmaaktsteinvoormij.nl/verhalen/22/vitaal-aan-het-werk