Waarderingsactiviteit 2017

Cultuur- en waarderingsprijs gemeente Stein 2017

Op vrijdag 23 februari 2018 zet de gemeente Stein inwoners en verenigingen die een bijzondere prestatie hebben verricht in het zonnetje tijdens een feestavond in MFC De Grous. Deze prestatie kan sport, cultuur en vrijwilligersinzet betreffen. Ken jij iemand die hiervoor in aanmerking moet komen?

Uit de inzendingen selecteren de jury’s vervolgens de kandidaten op wie gestemd kan worden in de periode van t/m 15 februari 2018. De uitslag wordt tijdens de feestavond op 23 februari 2018 bekend gemaakt.
Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit feestelijke programma met muziek en amusement!