Sport & Beweging

Dat sport en bewegen niet alleen leuk maar ook gezond is, behoeft geen nader betoog. Wat wél een toelichting verdient, is wat de gemeente Stein allemaal voor haar inwoners doet op het gebied van sport.

Doelgroepen

Zo wordt er bijzondere aandacht besteed aan jeugd, ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken en minima. Voor deze doelgroepen worden speciale projecten opgezet om deelname aan sportactiviteiten te stimuleren.

Accommodaties

Een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen sporten zijn de accommodaties en voorzieningen. De gemeente stuurt aan op de maatschappelijke waarde hiervan. Voor de jongste jeugd uit zich dat in voorzieningen in de nabijheid van huis en school en kunnen sportverenigingen rekenen op steun.

Regionaal

Omdat de gemeente Stein verder kijkt dan haar gemeentegrenzen, zijn er met andere gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek overleggen gestart om regionale projecten gezamenlijk op te pakken. Dit werkt niet alleen kostenbesparend, maar het maakt ook doelen bereikbaar die voor een kleinere gemeente als Stein alleen niet realiseerbaar zijn.

Hier staan een paar voorbeelden van projecten die bijdragen aan tal van maatschappelijke doelen zoals leefbaarheid, gezondheid en burgerparticipatie.

Heeft u vragen of opmerkingen over het sportbeleid of sport in het algemeen, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 046-4359393.

Hoofdnavigatie