Monumenten

Monumenten zijn een belangrijk deel van het culturele erfgoed van de gemeente Stein. Kasteel Elsloo en de watermolen, het schippershuis in Urmond en de kasteelruïne in Stein zijn daar prachtige voorbeelden van. In de gemeente Stein staan 64 monumenten. 

Wijzigen monumenten
Voor het aanvragen van een wijziging van een monument is meestal een omgevingsvergunning vereist. In het kader van de Modernisering van de Monumentenzorg verandert de regelgeving. Voor een aantal werkzaamheden is inmiddels geen vergunning meer nodig. Meer informatie hierover staat in de rechterkolom op deze pagina.

Subsidie
Onder bepaalde voorwaarden wordt voor het restaureren van een monument een subsidie verleend, of een lening verstrekt. Voor Rijksmonumenten informeert u bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds. Kijk op de volgende websites:
www.restauratiefonds.nl
www.cultureelerfgoed.nl

Open Monumentendag
Ieder jaar vindt in september de Open Monumentendag plaats. Vrijwilligers zetten zich in om het mogelijk te maken dat iedereen monumenten kan bezoeken. Het doel is het erfgoed en de cultuurhistorie onder de aandacht van te brengen inwoners en belangstellenden.

Rijksmonumenten
Op www.cultureelerfgoed.nl, de website van De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), staat informatie over en beschrijvingen van rijksmonumenten.

Op basis van categorieën wordt hier informatie gegeven over de monumenten en kunstwerken die de gemeente Stein rijk is.

Hoofdnavigatie