Village Deal

Gemeente Stein is door de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) geselecteerd voor het experiment: de Village Deal. De kans om inwoners maatwerk te bieden.

De Village Deal is een middel om inwoners met meervoudige problemen die tussen wal en schip dreigen te vallen, passend te ondersteunen. Voor de gemeente Stein een unieke kans om de inwoner centraal te stellen. Hierdoor kan de gemeente op een vernieuwende manier en met verschillende deskundigen ondersteuning bieden aan inwoners met hulpvragen op gebied van werk, gezondheid en zorg. Dit geeft de inwoners die deelnemen aan de Village Deal meer rust en toekomstperspectief. Hiermee zetten we de weg naar een gelukkige samenleving voort.

Wat is er echt nodig om de inwoner te helpen?              

Het dorpenteam, een team van zorg- en welzijnsprofessionals, pakt zorg- of hulpvragen van een inwoner op. Ze bespreken casussen die in aanmerking komen voor de Village Deal. We zoeken  naar passende ondersteuning, door meer rekening te houden met de vraag én eigen mogelijkheden van de inwoner. De Village Deal kan niet door inwoners aangevraagd worden. Inwoners met diverse hulpvragen kunnen terecht bij de professionals van de gemeente om hun hulpvraag bespreekbaar te maken. Wanneer bestaande ondersteuningsmogelijkheden niet toereikend zijn, biedt de Village Deal mogelijk een alternatief. Zoals de casus van een inwoner die sinds haar achttiende kampt met borderline. Tijdens haar zwangerschap is ze weggegaan bij haar partner. Die zich uiteindelijk heeft teruggetrokken bij de opvoeding van het kind. Ze heeft in het verleden al verschillende behandelingen en therapieën gevolgd, maar haar ondersteuningsbehoefte is gegroeid. Voor deze intensieve behandeling is dagverblijf voor het kind nodig. Binnen bestaande wet- en regelgeving is er echter geen mogelijkheid om voor kinderopvang in aanmerking te komen. Daarom mag mevrouw deelnemen aan de Village Deal. Zo wordt opname van mevrouw of uithuisplaatsing van het kind voorkomen.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.