Op 20 maart 2019 kunt u stemmen voor de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen. Dit zijn 2 aparte verkiezingen die op dezelfde dag gehouden worden. U mag alleen stemmen met een stempas. U krijgt voor beide verkiezingen een aparte stempas.

Wilt u meer informatie over de provinciale staten verkiezingen, klik hier.

Wilt u meer informatie over de waterschapsverkiezingen, klik hier. De geldigheid en nummering van de kandidaatlijsten is te vinden in het proces-verbaal (PDF, 985.6 kB).

Op deze pagina leest u alles dat u moet weten over het stemmen op 20 maart:

Stemlocatie

De gemeente waar u staat ingeschreven valt onder een provincie en een waterschap. Voor welke provincie en waterschap u mag stemmen hangt af van de gemeente waar u staat ingeschreven op 4 februari 2019. De stempassen worden vanaf 28 februari tot en met 5 maart per post bezorgd. Stemmen kan in 1 van de 15 stembureaus binnen de gemeente, klik hier voor een overzicht voor komende verkiezingen. (PDF, 9.1 kB)

Identificeren

Bij het stemmen moet u zich kunnen identificeren. Daarvoor zijn verschillende documenten toegestaan voor de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen.

Stempas

U krijgt een stempas voor de verkiezingen voor de provinciale staten of waterschappen als u:

 • Nederlander bent
 • Staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
 • Niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Voor de verkiezingen voor de waterschappen krijgt u ook een stempas als u:

 • de nationaliteit hebt van een ander land van de Europese Unie;
 • een geldige verblijfsvergunning hebt.

Stemmen in andere gemeente voor verkiezingen provinciale staten en waterschappen

Bij de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen mag u ook in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

Voor de verkiezingen voor de provinciale staten mag u stemmen in een andere gemeente binnen dezelfde provincie. Voor de waterschapsverkiezingen mag u stemmen in een andere gemeente binnen hetzelfde waterschap.

Let op! Beide verkiezingen vinden op dezelfde dag plaats. Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan kiest u een gemeente die binnen dezelfde provincie én binnen hetzelfde waterschap ligt als de gemeente waar u staat ingeschreven. Op www.waterschappen.nl ziet u in welk waterschap u woont en welke plaatsen daaronder vallen.

U kunt een kiezerspas op de volgende manieren aanvragen:

 • Schriftelijk: door het aanvraagformulier (PDF, 24.5 kB) in te vullen en op te sturen naar de gemeente - tot uiterlijk 15 maart. Stuur uw stempas mee. U ontvangt de kiezerspas per post.
 • Persoonlijk bij de afdeling Burgerzaken - tot uiterlijk 19 maart 12.00 uur

Voor het aanvragen van een kiezerspas hoeft u geen afspraak te maken. Loop gewoon binnen tijdens de reguliere openingstijden van het Gemeentehuis en neem uw stempas mee. U ontvangt de kiezerspas meteen bij de afdeling Burgerzaken.

Kunt u niet zelf stemmen? Bijvoorbeeld vanwege werk, ziekte of vakantie. Dan kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. Dat heet stemmen bij volmacht.

U kunt op twee manieren iemand machtigen om namens u te stemmen:

 • Met een onderhandse volmacht.
 • Met een schriftelijke volmacht.

Onderhands machtigen

Onderhands machtigen kan alleen als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente staan ingeschreven en de gemachtigde daar stemt. Mocht u uiteindelijk toch in de gelegenheid zijn om zelf te stemmen, dan kunt u de volmacht intrekken en uw stempas terugvragen en gebruiken om zelf te stemmen.

 1. Vul de gegevens in op de achterkant van uw stempas.
 2. Zet uw handtekening.
 3. Laat ook de gemachtigde zijn/haar handtekening zetten.
 4. Geef de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee.
 5. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 21 maart 2014 of later).
 6. De gemachtigde stemt met uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs.
 7. De gemachtigde moet zich legitimeren op het stembureau.
 8. De gemachtigde moet de volmachtstem gelijktijdig uitbrengen met zijn/haar eigen stem.

Als u tijdelijk in het buitenland verblijft, maar nog wel staat ingeschreven in de gemeente, dan kunt u stemmen door een schriftelijke volmacht te geven.

Schriftelijke volmacht

De gemachtigde hoeft niet in dezelfde gemeente als u te wonen en ontvangt na goedkeuring van uw verzoek een volmachtbewijs. Uw stempas wordt ongeldig. Mocht u uiteindelijk toch in de gelegenheid zijn om zelf te stemmen, dan kunt u de schriftelijke volmacht niet meer intrekken.

 1. Download het aanvraagformulier (PDF, 65.5 kB)schriftelijke volmacht.
 2. Vul uw deel van de aanvraag in.
 3. Laat de gemachtigde zijn of haar deel invullen.
 4. Stuur het formulier uiterlijk 15 maart retour via verkiezingen@gemeentestein.nl.
 5. De gemachtigde ontvangt het volmachtbewijs per post.
 6. De gemachtigde stemt met het volmachtbewijs.
 7. De gemachtigde moet zich legitimeren op het stembureau.
 8. De gemachtigde moet de volmachtstem gelijktijdig uitbrengen met zijn/haar eigen stem.

Voorwaarden

Voor de gemachtigde geldt dat hij/zij per verkiezing:

 • bij volmacht mag stemmen voor maximaal 2 personen;
 • de volmachtstem tegelijk moet uitbrengen met zijn of haar eigen stem;
 • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien;
 • zich bij het stemmen moet identificeren.