Venten

Voor het op straat of aan de deur verkopen van producten of diensten (dus zonder het innemen van een vaste standplaats) is geen vergunning vereist.

Men dient voortdurend in beweging te zijn en de producten steeds vanaf een andere plaats aan te bieden. Het stilstaan in afwachting van klanten is niet toegestaan. Het helpen van klanten waarbij er gewacht dient te worden voordat het al dan niet te bakken product ter hand kan worden gesteld is wel mogelijk. Als producten worden aangeboden vanaf een vaste plaats, dan wordt dit aangemerkt als het innemen van een standplaats.

Voorwaarden

  • Venten is alleen toegestaan van maandag t/m zondag van 09.00 tot 21.00uur;
  • Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.