Venten

Voor het op straat of aan de deur verkopen van producten of diensten (dus zonder het innemen van een vaste standplaats) is geen vergunning vereist.

De verkoper moet voortdurend in beweging zijn en de producten steeds vanaf een andere plaats aanbieden. Het stilstaan in afwachting van klanten is niet toegestaan. Het helpen van klanten waarbij er gewacht moet worden voordat het (te bakken) product aangeboden kan worden, is wel mogelijk. Als producten worden aangeboden vanaf een vaste plaats, dan wordt dit aangemerkt als het innemen van een standplaats.

Voorwaarden

  • Venten is alleen toegestaan van maandag t/m zondag van 09.00 tot 21.00uur;
  • Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93