Meer informatie subsidiebeleid

Voor meer informatie over het subsidiebeleid kunt u de volgende documenten raadplegen:

Subsidiebeleidskader en subsidieregelingen Gemeente Stein 2019-2022 (PDF, 270.4 kB)
Algemene Subsidieverordening Gemeente Stein (PDF, 679.7 kB)