Volg de Corona pagina voor een overzicht van alle maatregelen in Stein

Steunmaatregelen voor ondernemers

Bovenop het maatregelenpakket van 12 maart, heeft het kabinet op 17 maart besloten de financiële maatregelen voor ondernemers uit te breiden. Kom je als ondernemer in de financiële problemen ten gevolge van het coronavirus? Dan kunnen de volgende landelijke steun- en liquiditeitsmaatregelen misschien wat verlichting bieden.

Ondernemersklankbord helpt ondernemers tijdelijk GRATIS in verband met het coronavirus

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een landelijk netwerk met 300 adviseurs en één van de grootste, onafhankelijke non-profitorganisaties die zich met bedrijfsadvies belangeloos inzetten voor ondernemers. Omdat veel ondernemers momenteel in financiële nood zitten, verleent OKB zijn dienstverlening tijdelijk gratis.

Aanmelden kan via de website of bel hen via 070-349 06 00.

Ook hebben zij een hulplijn, voor wanneer u vragen heeft over maatregelen, zoals: 

  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
  • Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb
  • Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers
  • Verruiming BMKB
  • Uitstel betalen belasting
  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
  • Voorgenomen maatregelen

Mail uw vraag naar team-limburg@ondernemersklankbord.nl.
Vermeldt uw telefoonnummer en bedrijfsgegevens. Binnen 24 uur nemen zij contact met u op.

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

De regeling voor werktijdverkorting wordt vervangen door deze regeling. Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze Tijdelijke Noodmaaregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt op dit moment uitgewerkt en wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Deze regeling is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen voor werktijdverkorting die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (o.a. zzp’ers)

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Een van de maatregelen is tijdelijke financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze financiële regeling is sinds maandag 23 maart beschikbaar en kun je hier aanvragen.

De steun geldt voor ondernemers en zelfstandigen die financieel in de problemen komen door de corona-crisis en woonachtig zijn in de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, (voormalig) Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en  Voerendaal. Jouw bedrijf moet wel aantoonbaar financiële schade lijden onder de corona-crisis.

Aanvullende informatie
Via bovenstaande link lees je welke voorwaarden gelden en hoe jouw aanvraag wordt afgehandeld. Aanvragen kan digitaal via DigiD. Heb je aanvullende vragen over de tijdelijke steun, bel dan naar 043 350 60 46.

Advies door derden
Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117. De Kamer van Koophandel heeft het Coronaloket voor ondernemers geopend. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven en ondernemers. Het loket is ook te bereiken via 0800 2117.

Compensatieregeling getroffen sectoren/noodpakket

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de sluiting van horeca en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling voor bedrijven in deze sectoren. Deze compensatie betreft een eenmalig bedrag van €4000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen van een bepaald type en sector. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor een beoordeling op staatssteun.

Uitstel van betaling belastingen

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting

Betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kun je, nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen ook een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag zodat ze meteen minder belasting gaan betalen.
Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting kan bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraag je om uitstel van betaling en leg je uit hoe je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met invorderingsmaatregelen. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoef je niet te betalen. Zij vragen daarna wel om binnen 2 weken een verklaring van een derde deskundige toe te sturen.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Meer informatie over het indienen van een aanvraag? Klik hier.

Lokale belastingen voor ondernemers

Ook de 28 gemeenten en het Waterschap Limburg die samenwerken in de belastingsamenwerking BsGW hebben besloten om maatregelen in te voeren om ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte te bieden.

BsGW schort per direct alle automatische incasso voor ondernemers op. Hiernaast zullen de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten plaatsvinden. Dit doet BsGW voor alle lokale lasten die zij heft en int. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. Aanvullend, ook in lijn met het verzoek van MKB-Nederland, zal BsGW over deze uitgestelde betalingen geen rente heffen.

De maatregel gaat direct in. Dit betekent onder andere dat de automatische incasso, de automatische inning van belastinggelden, die vrijdag 20 maart zou worden uitgevoerd, voor ondernemers niet plaatsvindt.

Omdat deze maatregel op korte termijn (in verband met het stoppen van automatische incasso’s) uitgevoerd dient te worden maakt BsGW gebruik van bepaalde selecties waarbij gekeken wordt naar het gebruiksdoel van het pand. Het kan hierdoor voorkomen dat je buiten deze selectie valt als je in je eigen woning gevestigd bent. Mocht je merken dat je niet in de automatische opschorting van BsGW bent meegenomen dan kun je via je persoonlijke pagina op www.bsgw.nl of telefonisch via 088-8420 420 contact opnemen met BsGW.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Hiermee kunnen mkb-bedrijven en zzp-ers met een rechtspersoon onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid staat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Dankzij de verruiming wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 naar 75 procent. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar. De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, veelal de bank. Een overzicht van geaccrediteerde financiers staat op de website van RVO.

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO wordt zowel het MKB als grote ondernemingen geholpen d.m.v. een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Gebruik maken van deze regeling? Neem contact op met je kredietverstrekker (meestal de bank).

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

Borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze regeling zo spoedig mogelijk open te stellen.

Overleg over toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij maatregelen.

Meer info?

Meer informatie over de gevolgen van het coronavirus? Check Rijksoverheid.nl/coronavirus. Daarnaast kun je met specifieke vragen terecht bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel via telefoonnummer 0800-2117 (op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur).

MKB Limburg organiseert vandaag (18 maart) om 16:00 uur een online webinar m.b.t. corona en de gevolgen voor ondernemers. Daarnaast voorzien zij in een “Impact scan en corona APK”: middels een eenvoudig online in te vullen vragenlijst (impact scan) krijgen ze hiermee inzicht in de actuele impact van de coronacrisis en van maatregelen voor ondernemers. Ook werken zij op dit moment aan een “Online community & training”. Er is een online platform ingericht waar ondernemers elkaar treffen en gebruik maken van een 5-weekse online training met als doel om in verbinding met elkaar de problematiek het hoofd te bieden.

Kijk op https://www.mkblimburg.nl/ voor meer informatie. Op deze site stellen zij ook actuele informatie beschikbaar m.b.t. dit thema. MKB-Limburg heeft ook een projectteam dat zich fulltime bezighoudt met deze aanpak: bereikbaar via meldpunt@mkblimburg.nl of telefonisch via 0475 – 786400.

Bronnen

Kamerbrief noodpakket banen en economie, 17 maart 2020.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers
https://www.mkblimburg.nl/