Volg de Corona pagina voor een overzicht van alle maatregelen in Stein

Op deze pagina vind je informatie over het coronavirus en sport.

Landelijke maatregelen

Met betrekking tot sport en bewegen gelden de volgende maatregelen van het RIVM:

Vanaf 29 april

 • Kinderen en jongeren krijgen meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.
 • Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Vanaf 11 mei

 • Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen contactsporten; lesgeven kan, maar geen wedstrijden en niet douchen na afloop).

Verwachting per 1 september

 • Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs en verenigingskantines.
 • Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden.
 • Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.
 • Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

Voor meer informatie over deze en de andere aangekondigde maatregelen:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand.

Lokale besluiten

De gemeente Stein hanteert de landelijke richtlijnen en heeft aanvullend daarop de volgende besluiten genomen die sport- en beweegaanbieders raken:

 • Verenigingen die van plan zijn om naar aanleiding van de verruiming van de corona maatregelen weer sportaanbod op te starten voor jeugd, jongeren en/of topsporters, dienen dit voor te leggen aan de gemeente (zie ‘Contact’).
 • Buitensportactiviteiten mogen georganiseerd worden in de openbare ruimte (park, veld, plein, parkeerplaats, etc), wanneer dit geen overlast of gevaar oplevert. Wanneer men gebruik wil maken van een buitensport accommodatie, dient dit afgestemd te worden met de medewerker accommodaties van de gemeente Stein (zie ‘Contact’).
 • Kantines, kleedruimtes, sanitaire voorzieningen en vergaderruimtes blijven gesloten.
 • Tot en met 30 mei 2020 zullen er geen aanslagen, betalingsherinneringen, aanmaningen of dwangbevelen gestuurd worden naar in Stein gevestigde organisaties.
 • Huurders van gemeentelijke (sport)accommodaties die niet aan hun huurverplichtingen kunnen voldoen, kunnen uitstel van betaling aanvragen voor de periode tot en met 30 mei 2020.
 • Organisaties die legeskosten hebben betaald voor het aanvragen van vergunningen voor evenementen die vanwege de coronacrisis geen doorgang kunnen vinden, kunnen de kosten hiervan vergoed krijgen via een ondersteuningssubsidie.
 • Gesubsidieerde organisaties die op dit moment niet aan hun subsidieverplichtingen kunnen voldoen, hoeven het toegekende subsidiebedrag voorlopig niet terug te betalen. Wel wordt in overleg gekeken naar andere manieren om de prestaties te leveren.

Financiële regelingen

Naast bovengenoemde tegemoetkomingen vanuit de gemeente Stein, zijn er nog een aantal financiële regelingen:

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport: Noodfonds  
  Het kabinet komt met een noodfonds van 110 miljoen euro om Nederlandse sportverenigingen te ondersteunen. Daarvan gaat 90 miljoen euro naar sportverenigingen om de huur tijdens deze periode kwijt te schelden, de overige 20 miljoen euro is bedoeld voor sportverenigingen met een eigen accommodatie.
 • Rijksoverheid: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
  De Rijksoverheid biedt getroffen organisaties die voldoen aan de voorwaarden een tegemoetkoming van €4.000.
 • Rijksoverheid: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
  Organisaties kunnen tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over drie maanden door de coronacrisis.
 • Belastingdienst: Bijzonder uitstel van betaling
  Organisaties met betalingsproblemen door de coronacrisis kunnen bij de Belastingdienst drie maanden uitstel van betaling aanvragen.
 • NOC*NSF: Coronanoodfonds Sport
  NOC*NSF heeft zo'n 5 miljoen opzij gezet voor een Coronanoodfonds Sport.
 • Sportbonden: Steunmaatregelen
  Diverse sportbonden komen in deze periode met eigen steunmaatregelen. Zo heeft de KNVB, samen ING en Oranjespelers gezamenlijk een financieel steunpakket voor voetbalclubs ontwikkeld. Neem contact op met je eigen sportbond om te achterhalen wat zij voor jullie club kunnen betekenen.
 • Oranje Fonds: Sociaal verbonden samenleving
  Organisaties die bijdragen aan een sociaal verbonden samenleving kunnen aanspraak maken op een bijdrage van €500 tot €100.000.
 • Oranje Fonds: Acute coronahulp
  Organisaties die zich extra inzetten om de nood op het gebied van armoede, informele zorg en eenzaamheid ontstaan door de coronacrisis te lenigen, komen via een versnelde procedure in aanmerking voor een bijdrage.
 • Kansfonds: Financiële hulp voor corona-initiatieven
  Organisaties die hulp nodig hebben om kwetsbare groepen (eenzaam, armoede, dak- en thuisloos) door de corona crisis heen te loodsen, kunnen bij Kansfonds terecht voor een financiële bijdrage.
 • Haella Stichting: Kleinecoronahulp
  Kleinschalige initiatieven voor mensen die nu extra kwetsbaar zijn (zoals mensen die leven in armoede), kunnen via deze regeling aanspraak maken op een bijdrage van max €2.500.
 • Rabobank Zuid-Limburg West: Coöperatief Fonds
  Verenigingen die klant zijn bij de Rabobank kunnen een bijdrage ontvangen van €2.500.
 • Stichting Waarborgfonds Sport en Banken: Uitstel van aflossingsverplichtingen
  Sportclubs kunnen de aflossing van zakelijke leningen voor zes maanden opschorten.
 • Stichting Waarborgfonds Sport: Noodkrediet 
  Door een bijdrage van het Ministerie van VWS kan Stichting Waarborgfonds Sport sportclubs helpen als er tijdelijk een financieel tekort is. Deze stichting verstrekt kosteloos borgstellingen van maximaal 250.000 euro, met een maximale looptijd van 7 jaar.
   

Tips & adviezen

Hieronder vind je tips en adviezen over wat je als sportaanbieder juist wel of niet kunt doen in deze periode:

 • Checklist coronavirus voor sportverenigingen
  Corona heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist coronavirus voor sportverenigingen van NOC*NSF brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.
 • Sportprotocol verantwoord sporten kinderen en jeugd
  NOC*NSF, sportbonden en VSG hebben een protocol verantwoord sporten voor kinderen en jeugd opgesteld. Dit protocol biedt handvatten om in deze periode sportactiviteiten aan te bieden. Je vind hier onder meer posters, flyers en borden met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters, die helpen je club ‘coronaproof’ te maken.
 • Coulance
  Toon in deze periode begrip voor elkaar en ben waar mogelijk coulant. Als lid door contributie te blijven betalen, als clubs door huur en rekeningen te blijven voldoen, etc. Ga wanneer dit niet mogelijk is met elkaar in gesprek. Alleen samen krijgen we dit virus onder controle en komen we deze periode door.
 • Contributie
  De inning van contributie bij de leden mag in deze periode gewoon doorlopen. Het aanbieden van trainingen of wedstrijden is hiervoor geen voorwaarde.
 • Sportactiviteiten voor de jeugd
  Sinds 29 april zijn er meer mogelijkheden om jeugd onder begeleiding buiten te laten sporten. Gaan jullie hier mee aan de slag? Denk aan de veiligheid van jezelf en je leden, en houd je aan de geldende richtlijnen.
 • Sportactiviteiten voor andere doelgroepen
  Voor volwassenen en senioren is het nog niet mogelijk om samen buiten te sporten. Toch zijn er manieren om je leden op afstand te laten sporten. Denk aan digitale lessen, daag leden uit voor beweegchallenges of leen sportmaterialen uit zodat leden thuis aan de slag kunnen.
 • Houd contact met je leden
  Wil je als vereniging niet aan de slag met sport- en beweegactiviteiten? Zorg dan dat je op een andere manier contact houdt met je leden. Organiseer een online borrel, digitale pubquiz of bingo.
 • Zet jezelf op afstand in voor de club
  Of benut de vrijgekomen tijd om jezelf op een andere manier voor de club in te zetten: werk de website bij, schrijf een nieuw sponsorplan of denk na over nieuw sportaanbod.
 • Trainingstips en -inspiratie
  Aan de slag met sportactiviteiten, maar geen idee wat er mogelijk is binnen de richtlijnen? Vind je het bijvoorbeeld moeilijk om trainingsvormen te bedenken waarbij 1,5 meter afstand behouden blijft? Sportbonden hebben toolkits ontwikkeld met tips en tricks voor jouw sport in deze periode. Neem hiervoor contact op met jouw sportbond.
 • Sportactiviteiten Ecsplore
  Ook in deze periode organiseren de buurtsportcoaches van Ecsplore sport- en beweegactiviteiten voor verschillende groepen, al gebeurt dit in aangepaste vorm. Voor de jeugd is er in alle wijken Buurt in Actie, voor volwassenen en senioren is er Bewegen vanuit Thuis. Al deze activiteiten zijn openbaar en gratis toegankelijk, ook voor leden van andere verenigingen.
 • Ben creatief
  We worden in deze periode beperkt in onze vrijheid, maar aan de andere kant biedt het ook nieuwe mogelijkheden. Deze situatie en ‘het nieuwe normaal’ vragen flexibiliteit en creativiteit van ons allemaal. Dit moment is daarom uitermate geschikt om na te denken over nieuw sportaanbod, het aanspreken van andere doelgroepen of samen te werken met andere organisaties.
 • Stel je trainingen open voor niet-leden
  Bied je na 29 april weer sportactiviteiten aan voor de jeugd? Stel deze dan open voor niet-leden. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk jeugd in deze periode laten bewegen. En wie weet blijven deelnemers hangen en houd je er uiteindelijk nieuwe leden aan over.
 • Algemene Ledenvergadering (ALV)
  Juist in deze periode, waarin de coronacrisis ons beperkt in fysieke ontmoetingen, hebben de meeste sportverenigingen een Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. Meer weten over het organiseren van een ALV tijdens de coronacrisis. Op deze pagina lees je meer over de mogelijkheden, aandachtspunten en alternatieven.

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen over het coronavirus en sport? Kijk dan eens tussen de veelgestelde vragen (FAQ’s) die reeds zijn verzameld:
• FAQ’s RIVM
• FAQ’s RIVM (sport)
• FAQ’s NOC*NSF
• FAQ’s NOC*NSF (juridische gevolgen)
• FAQ’s Vereniging Sport en Gemeenten
• FAQ’s Netwerk in de Sport
• FAQ’s Mulier instituut (wat betekenen de coronamaatregelen voor sport en bewegen)
• FAQ’s Werkgevers in de Sport
• FAQ’s RVO (TOGS)
• FAQ’s UWV (NOW)

Contact

Staat het antwoord niet tussen de veelgestelde vragen? Neem dan contact op de juiste contactpersoon:

Vragen over sport- en beweegaanbod in deze periode:
Gemeente Stein (verenigingsadviseur): Frank.vandenBoomen@gemeentestein.nl

Vragen over het gebruik van buitensportsport accommodaties of de openbare ruimte voor sport- en beweegaanbod in deze periode:
Gemeente Stein (medewerker accommodaties): Mandy.Schouten@gemeentestein.nl

Vragen over de beweegprogramma’s van Ecsplore in deze periode:
Ecsplore (buurtsportcoach): dzaicsek@ecsplore.nl

Sportspecifieke vragen over aanbod wat past binnen de geldende corona maatregelen:
Sportbond (neem contact op met de contactpersoon van jouw sportbond)

Andere vragen over sport en/of topsport in deze periode:
NOC*NSF (sportsupport): sportsupport@nocnsf.nl

Websites

RIVM
Ecsplore
Huis voor de Sport Limburg
NOC*NSF
Vereniging Sport en Gemeenten
Netwerk in de Sport
Werkgevers in de Sport
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)