Stemmen met een lichamelijke beperking

Iedere stem telt! Heeft u een lichamelijke beperking en wilt u in een stemlokaal stemmen? Neem dan gerust iemand mee. Als dat niet kan, dan helpt één van onze stembureauleden u graag verder. Onze stemlokalen zijn voor iedereen toegankelijk gemaakt.

Voor mensen met een visuele beperking is in het stembureau MFC de Grous een stemmal en soundbox aanwezig. Ook mensen met dyslexie, laaggeletterdheid of een slechte handfunctie zijn hiermee geholpen.

Hierdoor kunt u zelfstandig en persoonlijk uw stem uitbrengen. Stembureau MFC de Grous is geopend op maandag 15 maart, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart.

Kanidatenlijst voorgelezen 

Hieronder vind je per partij een fragment waarbij de hele kanidatenlijst wordt voorgelezen. 


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93