Alles dat je moet weten over het stemmen tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook kan je stemmen voor het raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet genoemd.

Op  deze website leest je meer over:

 • Wie mag stemmen
 • Stempas beschadigd, kwijt of niet ontvangen?
 • Identiteitsdocument verplicht
 • Iemand machtigen om voor je te stemmen (volmacht)
 • Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas) geldt alleen voor referendum
 • Stemmen vanuit het buitenland
 • Waar kan je stemmen
 • Informatie over het raadgevend referendum
 • Overzicht stembureaus in de gemeente Stein

Voor algemene informatie over de verkiezingen kan je ook de website van de kiesraad bekijken.

Wie mag stemmen?

Om een stem uit te kunnen brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen moet je 18 jaar of ouder zijn. Je moet op 5 februari 2018 (dag van kandidaatstelling) in de gemeente wonen waarvoor de verkiezing is en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Het is niet nodig dat je de Nederlandse nationaliteit hebt om te mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland zijn, mogen ook stemmen.
Voor het raadgevend referendum geldt wel dat je de Nederlandse nationaliteit moet hebben. Ook moet je 18 jaar of ouder zijn, en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Stempas beschadigd, kwijt of niet ontvangen?

Als je aan de eisen voldoet dan ontvang je uiterlijk 7 maart 2018 jouw persoonlijke stempas voor gemeenteraadsverkiezingen en/of het referendum.

Heb je geen stempas ontvangen of is je stempas beschadigd of kwijt? Dan kan je na 7 maart 2018 tot uiterlijk 20 maart 2018 13.00 uur een vervangende stempas aanvragen. De vervangende stempas kan je aanvragen bij KCC/BUZA cluster burgerzaken van de gemeente Stein. Hierbij moet je je kunnen identificeren. Mocht je alsnog jouw “oude” stempas terugvinden dan kan je daarmee niet stemmen: dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Identiteitsdocument verplicht

Bij het uitbrengen van jouw stem moet je je identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsbewijzen zijn een Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart of Nederlands rijbewijs. Kiesgerechtigden met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen, dan wel met een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Bij de verkiezing van de Gemeenteraad en het referendum mag je een identiteitsbewijs gebruiken dat op woensdag 21 maart 2018 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. Je mag dus een identiteitsbewijs gebruiken waar de geldigheid 22 maart 2013 óf later op vermeld staat.

Bent je jouw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen, dan kan je je bij het stembureau melden met een door een Nederlandse gemeente of het door de Nederlandse  politie opgestelde proces-verbaal van vermissing of diefstal én een ander document waarop je naam is vermeld én waarop een foto van je is afgebeeld.

Heeft je geen identiteitsbewijs en wil je er geen aanvragen, dan kunt je een schriftelijke volmacht aanvragen. Dat kan tot uiterlijk 16 maart 2018 bij team KCC/BUZA cluster burgerzaken van de gemeente Stein.

Iemand machtigen om voor u te stemmen (volmacht)

Als je zelf niet kunt stemmen, kan je iemand anders machtigen om dit voor jou te doen. 

 • Iemand mag per verkiezing door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die je machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen.
 • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Volmacht voor de gemeenteraadsverkiezingen

 • Je machtigt iemand uit dezelfde gemeente.
 • Je vult de achterkant van uw stempas in.
 • Jijzelf en diegene die jij machtigt ondertekenen allebei jouw stempas.
 • Je geeft degene die je machtigt jouw stempas en een kopie van jouw geldige identiteitsbewijs mee.
 • Voor het volmacht voor het referendum kunt je iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

Voor referendum: Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Voor het referendum mag je een kiezerspas aanvragen om te gaan stemmen in een andere gemeente binnen Nederland. Dit kan je aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Persoonlijk aanvragen

Je kan in persoon tot uiterlijk 1 dag voor de verkiezingen voor 12.00 uur ’s middags een kiezerspas aanvragen.

Schriftelijk aanvragen

Je vult het aanvraagformulier (DOCX, 14.8 kB)in en stuurt dit op naar de gemeente. Stuur jouw stempas mee met de aanvraag. De aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag door de gemeente zijn ontvangen. Bewaar jouw kiezerspas goed. Je krijgt geen nieuwe pas als je de kiezerspas kwijtraakt.

Stemmen vanuit het buitenland

Voor de gemeenteraadsverkiezingen kan je alleen stemmen in je eigen woongemeente. Stemmen vanuit het buitenland is niet mogelijk. Voor het referendum kan je wel  vanuit het buitenland stemmen.

Tijdelijk in het buitenland

Nederlanders die tijdelijk in het buitenland zijn, kunnen bij dit referendum stemmen via volmacht (zie boven)  of per brief stemmen.

Wil je per brief stemmen?

 • Vul het formulier in om je te registreren en een briefstembewijs aan te vragen. Vanaf 6 maanden voor de verkiezingen staat dit formulier staat op de website van de gemeente Den Haag.
 • Onderteken het formulier.
 • Upload het formulier samen met een kopie van jouw identiteitsbewijs naar de afdeling Verkiezingen van de gemeente Den Haag.
 • Het verzoek moet uiterlijk 21 februari bij de gemeente Den Haag ontvangen zijn.

Je woont in het buitenland

 • Je registreert jezelf één keer op de website van de gemeente Den Haag
 • De documenten waarmee je kunt stemmen, krijgt je bij iedere verkiezing van raadgevende referenda, de Tweede Kamer en het Europees Parlement automatisch per post. Opnieuw registreren voor elke verkiezing is niet nodig.
 • Dit kan tot 6 weken voor de verkiezingen.

Waar kan je stemmen?

Je mag op elk stembureau in de gemeente Stein jouw stem uitbrengen. Op je stempas staat het adres van een stembureau bij jou in de buurt. Je bent niet verplicht om daar te stemmen. Op onze website staat een lijst van de stembureaus in onze gemeente.

Informatie of het raadgevend referendum

Wil je weten wat het raadgevend referendum nu betekend kijk dan op www.rijksoverheid.nl/wiv.

Overzicht stembureaus in de gemeente Stein

1 Woonzorgcentrum De Moutheuvel, Heerstraat Centrum 45 
2 Gemeentehuis, Stadhouderslaan 200  
3 Basisschool Kerensheide, Langhaagweg 85  
4 Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergènkenstraat 1  
5 Café Brasserie Merode, Merodestraat 31  
6 Bie Gerda, Kloosterstraat 19a  
7 Bramerthof, Speelheuvel  
8 de Kooypoort, Urmonderplein 43  
9 Fanfarezaal Oud Urmond, Urmonder Maasstraat 5  
10 Multifunctioneelcentrum Berg a/d Maas, Bergerweg 1   
11 Verpleeghuis La Famille, Aelserhof 51  
12 Parochiezaal Mariakerk, Bandkeramiekersstraat 2
13 Kantine S.V. Haslou, Mergelakker 66
14 Kindcentrum Aelse, Dross Essersstraat 2
15 Café Zaal De Dikke Stein, Julianastraat 3

Deze locaties zijn allen rolstoeltoegankelijk