Sport en cultuur voor kinderen

Wat zijn de mogelijkheden voor een bijdrage als mijn kind mee wil doen aan sportieve of culturele activiteiten?

Elk kind in de gemeente Stein moet kunnen sporten of mee kunnen doen aan culturele activiteiten (dans, muziek en toneel). Wie daar financiƫle ondersteuning bij nodig heeft, kan een beroep doen op het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds Deze fondsen betalen de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

Ook is het mogelijk een bijdrage aan te vragen bij Stichting Leergeld om een bijdrage te krijgen voor schoolkosten voor schoolgaande kinderen. Daarmee kunnen kinderen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Hoe het werkt

U kunt als ouder of verzorger niet zelf een aanvraag indienen. Dit gaat via een intermediair. Dat is iemand die via zijn of haar beroep betrokken is bij de opvoeding van uw kind. Bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.
Als de aanvraag is geaccepteerd wordt het geld door het fonds rechtstreeks overgemaakt naar de sportvereniging of culturele instelling.

Voor wie

De fondsen zijn er voor kinderen die in de gemeente Stein wonen. Het gaat om kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. U kunt er als ouder/verzorger gebruik van maken als u een laag inkomen hebt.

Voor meer informatie: