Respijtzorg

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan een indicatie voor vervangende zorg (respijtzorg) worden aangevraagd bij de gemeente. Hiervoor moet je een meldingsformulier invullen. Vind hier het meldingsformulier. Of neem telefonisch contact op met de gemeente via 046-435 9393.

Nadat het meldingsformulier is ontvangen, vindt een keukentafelgesprek plaats. Een gesprek tussen de mantelzorger, verzorgende en een klantmanager Wmo van de gemeente Stein. Samen worden mogelijke oplossingen voor respijtzorg besproken. Voor ondersteuning tijdens het keukentafelgesprek kun je je ook laten bijstaan door een naaste. Het is ook mogelijk dat iemand anders bij het gesprek aansluit. Dit kan een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Zuid-Limburg, Partners in Welzijn of een ouderenadviseur van de KBO.


Als na het keukentafelgesprek blijkt dat vervangende zorg vanuit de Wmo een passende oplossing is, ontvang je een definitief besluit. Wanneer vervangende zorg is toegekend, geven wij de opdracht om dit te realiseren. Wanneer vervangende zorg wordt toegekend geldt een eigen bijdrage. Dit is €19,00 per maand en loopt via het CAK.

Permanente logeeropvang

Wanneer logeeropvang een blijvende behoefte is en permanent toezicht (24 uur per dag) noodzakelijk is, kan een beroep worden gedaan op de Wet langdurige zorg (Wlz).
Daarvoor kun je bij het CIZ terecht. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in een verpleeg- of verzorgingshuis of een zorghotel te verblijven. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor dagopvang. 

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg of een vorm van vervangende zorggeheel of gedeeltelijk vanuit uw aanvullende verzekering. Neem contact op met je eigen zorgverzekeraar om de mogelijkheden te bespreken.

Persoonsgebonden budget

Wanneer je een persoonsgebonden budget ontvangt (Pgb) kun je zelf vervangende zorg regelen. Dit geldt maar voor een beperkt aantal zorgaanbieders. Het zorgkantoor moet het ingevulde budgetplan en het zorgcontract goedkeuren.

Mantelzorgconsulente Pia Bronckhorst kan je helpen bij het maken van een keuze.

flyer over respijtzorg

 


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.