Respijtzorg

Respijtzorg neemt tijdelijk de zorg over, die jij als mantelzorger verleent, om jou een adempauze te geven en even tijd voor jezelf te nemen. Zo kun je de zorg langer volhouden en nieuwe energie opdoen. Een voorbeeld is dat een verzorgende logeert in een logeeropvang. De mantelzorger kan er dan even uit.

Respijtzorg kan op veel mogelijke manieren. De afbeelding hieronder laat zien welke voorbeelden van respijtzorg er zijn.

Regelingen voor respijtzorg

De gemeente

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan een indicatie voor respijtzorg worden aangevraagd bij de gemeente. Hiervoor moet je een meldingsformulier invullen. Vind hier het meldingsformulier. Of neem telefonisch contact op met de gemeente via 046-435 9393.

Nadat het meldingsformulier is ontvangen, vindt een keukentafelgesprek plaats. Een gesprek tussen de mantelzorger, verzorgende en een klantmanager Wmo van de gemeente Stein. Samen worden mogelijke oplossingen voor respijtzorg besproken. Voor ondersteuning tijdens het keukentafelgesprek kun je je ook laten bijstaan door een naaste. Het is ook mogelijk dat iemand anders bij het gesprek aansluit, zoals een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE, Partners in Welzijn of een ouderenadviseur van de KBO. 

Als na het keukentafelgesprek blijkt dat een voorziening vanuit de Wmo een passende oplossing is, ontvang je een definitief besluit. Wanneer respijtzorg is toegekend, geven wij de opdracht om dit te realiseren. Wanneer respijtzorg wordt toegekend geldt een eigen bijdrage. Dit is €17,50 per vier weken en loopt via het CAK.

Permanente logeeropvang

Wanneer logeeropvang een blijvende behoefte is en permanent toezicht (24 uur per dag) noodzakelijk is, kan een beroep worden gedaan op de Wet langdurige zorg (Wlz).
Daarvoor kun je bij het CIZ terecht. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in een verpleeg- of verzorgingshuis of een zorghotel te verblijven. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor dagopvang.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg of een vorm van respijtzorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Neem contact op met je eigen zorgverzekeraar om de mogelijkheden te bespreken.

Persoonsgebonden budget

Wanneer je een persoonsgebonden budget ontvangt (Pgb) kun je zelf respijtzorg inkopen. Dit geldt maar voor een beperkt aantal zorgaanbieders. Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren. Dit kan voor de Wmo en Wlz via de zorgverzekeraar.