Register van verwerkingen

Om jou van dienst te kunnen zijn, hebben we in veel gevallen persoonsgegevens van je nodig. Gemeente Stein heeft de processen waarin persoonsgegevens van inwoners worden gebruikt in kaart gebracht in het register van verwerkingen Stein. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zijn gebruikt en voor welke doelen. Het register wordt steeds bijgewerkt. Wanneer bijvoorbeeld een proces verandert of wanneer er een nieuw proces wordt gestart, wordt dit aangepast in het register. In het document staat altijd de laatste versiedatum genoemd.

Register van verwerkingen (XLSX, 38.4 kB)

Verantwoordelijken

Het college van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens binnen de gemeente Stein. Voor de openbare orde is alleen de Burgemeester verantwoordelijk.

Informatiebeveiliging

De gemeente Stein beveiligt persoonsgegevens zo goed als mogelijk tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Hiervoor nemen we alle passende technische en organisatorische maatregelen. Wij houden ons aan de regels voor gegevensbescherming die voor gemeenten gelden.

Vragen over het register van verwerkingen?

Heb je vragen over het register? Bel of mail dan met de Functionaris Gegevensbescherming via het algemene nummer 046-4359393 of via info@gemeentestein.nl. De Functionaris Gegevensbescherming houdt binnen de gemeente toezicht op de toepassing en naleving van de privacywet. Dat gebeurt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wil je meer weten over hoe de gemeente omgaat met privacy en wat je rechten zijn? Ga dan naar onze privacyverklaring.