Reclamebord of spandoek plaatsen

Het is niet toegestaan om reclameborden, zoals sandwich- of driehoeksborden, en spandoeken op/aan de weg te plaatsen.

Dit geldt niet voor reclameborden en spandoeken van verenigingen/stichtingen die gevestigd zijn in de gemeente Stein voor het aanprijzen van evenementen c.q. activiteiten in onze gemeente. Datzelfde geldt voor verkiezingspropaganda door politieke partijen. Deze reclameborden dienen dan wel te voldoen aan de nadere regels. Voor het aanbrengen van spandoeken dien je vooraf contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bekijken.

Wel bestaat voor iedereen de mogelijkheid om reclame-affiches te laten plaatsen in A0-reclamedisplays in onze gemeente. Hiervoor dien je contact op te nemen met de exploitant van deze displays:
Event Support Holland B.V.
Telefoonnummer: 0348 – 68 93 62
E-mailadres: info@eventsupportholland.nl

Als het reclamebord wordt gezien als een bouwwerk, heb je een omgevingsvergunning nodig.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93