Raadgevend referendum
21 maart 2018

Over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)

Inwoners met de Nederlandse nationaliteit zullen m.b.t. hun kiesgerechtigdheid twee stempassen ontvangen, een voor de gemeenteraadsverkiezingen en een voor het referendum. Voor meer informatie over de stempassen en de kiesgerechtigdheid kunt u terecht op deze pagina van de website.

Op 21 maart 2018 is namelijk, náást de reguliere gemeenteraadsverkiezingen, tevens het raadgevend referendumover de Wiv 2017. In deze wet staan de bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). U kunt bij het referendum vóór of tegen deze wet stemmen.

Wilt u meer weten over de inhoud van de Wiv 2017 voordat u gaat stemmen bij het referendum? Op www.rijksoverheid.nl/wiv vindt
u meer informatie of download deze PDF (PDF, 1.2 MB)van de rijksoverheid.

Bekijk hier een voorbeeld van een stembiljet (PDF, 32.7 kB).