Reconstructie Jurgensstraat Elsloo

Via deze website pagina willen wij je graag informeren over het project, waarbij onder andere de herinrichting van de Jurgensstraat centraal staan. 

In onderstaande kaart is het beoogde projectgebied weergegeven. 

Voorlopig Ontwerp Jurgensstraat, Elsloo

Op 21 januari hebben de bewoners van de Jurgensstraat een brief ontvangen met meer informatie met betrekking tot het voorlopig ontwerp. Dit ontwerp is via de website van Plangroep Heggen te bekijken.

Voor de nieuwe inrichting van de Jurgensstraat wordt aangesloten op de vormgeving en uitstraling van de recent gereconstrueerde Stationsstraat. Hierbij bestaat het wegprofiel uit een rijbaan van asfalt waarbij autoverkeer in eenrichting plaatsvindt. Naast de rijbaan bevinden zich aan beide kanten een strook van 2 meter breed waarin een combinatie van parkeerplaatsen en boomvakken worden gerealiseerd. De parkeervakken bevinden zich op het niveau van het trottoir, welke bereikbaar zijn door het aanleggen van een overrijdbare trottoirband. Deze band is zodanig vormgegeven dat men er met de auto, kinderwagen en rollator eenvoudig op en af kan komen en toegang kan nemen tot de inritten van de woningen. Op de kruisingsvlakken worden aparte oversteekmogelijkheden voor minder validen gerealiseerd.

Aan beide zijden van de woningen wordt daarnaast een trottoir gerealiseerd. Het wegprofiel is weergegeven op de overzichtstekening. De kruisingen met de Bandkeramiekersstraat, Charles de Geloesstraat en Schoolstraat worden uitgevoerd als drempelplateau. Hierbij wordt het kruisingsvlak iets verhoogd en toegankelijk gemaakt middels sinusvormige (golfbeweging) opgangen, waardoor geluid en trillingen zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Parkeren

Binnen de herinrichting van de Jurgensstraat vormt het thema parkeren een belangrijk onderdeel. Aan de hand van een parkeeronderzoek is onderzocht hoeveel auto’s er in de huidige situatie geparkeerd staan en hoe zich dit verhoudt ten opzichte van wat er in de straat maximaal mogelijk is, rekening houdend met de aanwezige inritten. Op basis hiervan is er gekeken hoe binnen de beschikbare ruimte de parkeercapaciteit vergroot kan worden. Aan de hand van onderstaand overzicht is te zien wat er binnen het nieuwe ontwerp mogelijk is in de openbare ruimte en hoe zich dit verhoudt ten opzichte van de huidige situatie.

Deel Jurgensstraat tussen Bandkeramiekersstraat en Charles de Geloesstraat
Bestaande situatie: 50 parkeerplaatsen
Nieuw ontwerp: 57 parkeerplaatsen

Deel Jurgensstraat tussen Charles de Geloesstraat en Schoolstraat
Bestaande situatie: 27 parkeerplaatsen
Nieuw ontwerp: 35 parkeerplaatsen

Groenstructuur

Uit de reacties van de enquête blijkt dat een meerderheid de voorkeur uitspreekt voor het behouden van het groene karakter van de straat. Daarnaast zijn er wensen kenbaar gemaakt om de bomen qua aantal uit te dunnen of deze te vervangen door kleinere soorten. In de huidige situatie staan de bomen in te kleine groenvakken, met wortelopdruk en schade tot gevolg. Binnen het nieuwe ontwerp is gekeken naar welke bomen te dicht op elkaar staan en hoe de groenvakken vergroot kunnen worden. In het deel tussen de Charles de Geloesstraat en de Schoolstraat worden aan de zijde van de oneven  huisnummers nieuwe bomen toegevoegd om de boomstructuur door te zetten. Op tekening is aangegeven welke bomen gehandhaafd, verwijderd en nieuw aangeplant worden (zie legenda).

Meer info? 

Voor meer informatie verwijzen we je naar de pagina van Plangroep Heggen.

Heb je vragen, ideeën of suggesties? 

Dan kun je contact opnemen met de projectleider Dhr. R. Vluggen via roger.vluggen@gemeentestein.nl.

Contact en inschrijven nieuwsbrief 

Heb je vragen over het proces of wil je anderszins dingen inbrengen, dan kun je mailen naar Urmond-oost2030@gemeentestein.nl.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93