Herinrichting Stationsstraat Elsloo

In 2019 staat de herinrichting van de Stationsstraat Oost (deel tussen het Dorine Verschureplein en de Raadhuisstraat) op de agenda.
Afgelopen jaar zijn de betrokkenen al uitgebreid geïnformeerd over de plannen via informatiebijeenkomsten. De bijeenkomsten hebben er toe geleid dat veel extra info en wensen bij de bewoners zijn opgehaald en in het ontwerp zijn verwerkt.

De gemeente heeft het werk van de herinrichting van de Stationsstraat aanbesteed en Van Boekel regionaal geselecteerd om het werk te maken. Op 11 september werd er om 19:30 een infoarmatievond gehouden in het Maaslandcentrum waar onze aannemer de werkwijze en planning heeft toegelicht, alsook de bereikbaarheid en de omleidingen.

Op 23 september start de aannemer met het opbreken van het asfalt aan de zijde van de Raadhuisstraat. Vandaar uit wordt richting het Dorine Verschureplein gewerkt. Voor het aansluiten van de riolering wordt het kruispunt van de Stationsstraat/ Raadhuisstraat voor een paar dagen afgesloten. Het verkeer wordt middels borden omgeleid gezorgd.