Herinrichting Stationsstraat Elsloo

In 2019 staat de herinrichting van de Stationsstraat Oost (deel tussen het Dorine Verschureplein en de Raadhuisstraat) op de agenda.
Afgelopen jaar zijn de betrokkenen al uitgebreid geïnformeerd over de plannen via informatiebijeenkomsten. De bijeenkomsten hebben er toe geleid dat veel extra info en wensen bij de bewoners zijn opgehaald en in het ontwerp zijn verwerkt.

Ons adviesbureau, Plangroep Heggen uit Born, heeft alle informatie over dit proect op hun website verzameld. Via deze link is de laatste stand van zaken te bekijken. De laatste ontwerptekeningen staan op de website van Plangroep Heffen onder het kopje 'plannen' onder de link '18.070 – cDO.01 met bebording'. (Let op! Het zijn nog steeds concept tekeningen die in ontwikkeling zijn.)

Op 29 april vindt er om 19.00 uur een informatiebijeenkomst plaats in het Maaslandcentrum. We nodigen u uit om samen naar het nieuwe ontwerp te kijken en te onderzoeken of dit aansluit bij de wensen en eisen die aanleiding zijn geweest voor het ontwerp.