Route A2-Haven-Poort van Stein

Het project route A2- Haven - Poort van Stein betreft de reconstructie van de Heidekampweg en Nieuwe Postbaan. In dit project worden twee nieuwe rotondes aangelegd op de kruising Nieuwe Postbaan met de Mauritslaan in Urmond en op de kruising Heidekampweg met de Nijverheidsweg in Stein.

De rotonde naast de asfaltcentrale ACL wordt verschoven zodat er ruimte ontstaat voor een nieuwe inrit. Deze inrit wordt dusdanig neergelegd dat hij geen fietspaden meer kruist wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Bij deze rotonde wordt in noordelijke richting een by pass aangelegd zodat de afwikkelcapaciteit van de rotonde wordt vergroot. Binnen dit project worden de rotondes op de kruising Heidekampweg met de Mauritsweg in Stein en de rotonde op de kruising Heidekampweg met de Haven opnieuw ingericht op huidige locatie.

Op de Nieuwe Postbaan en de Heidekamweg tussen de Nieuwe Postbaan en de Mauritsweg wordt een nieuwe weg aangelegd als parklane met een tussenberm conform de visie welke is opgesteld voor het gebied.
Langs deze parklane wordt een snelfietspad aangelegd. Dit snelfietspad is een schakel in het snelfietspad tussen Maastricht-Beek-Chemelot Campus.

Het project is nader toegelicht op de bewonersbijeenkomst op 19 december jl. bij Van der Valk in Urmond. Belangstellenden zijn toen ook geïnformeerd over het project vervangen boogbrug Veestraat. Hieronder tref je de presentaties en antwoorden op de gestelde vragen aan.