Kindcentrum Berg a/d Maas en Urmond

In september start een interactief traject om te komen tot een gedragen plan waarbij de twee basisscholen samen met de kindpartners invulling geven aan het samenwerkingsconcept Kindcentrum. Ouders, toekomstige ouders en inwoners, maar ook de scholen, de kindpartners en de gemeente worden in de gelegenheid gebracht om hier over mee te denken. Daarvoor worden drie werkateliers georganiseerd.

Wensen ophalen

In deze werkateliers kun jij jouw ideeën, wensen en suggesties voor het Kindcentrum kenbaar maken. Zo komen we er bijvoorbeeld samen achter welke behoeften er zijn en wat de partners daarbij voor elkaar kunnen betekenen. Het doel is om te komen tot een samenhangend en haalbaar plan voor beide kernen. Vind jij het belangrijk om input te geven aan de invulling van het Kindcentrum? Dan is dit hét moment om mee te doen!

Data werkateliers

Iedereen die actief wil meedenken over de toekomst van de onderwijslocaties in Berg a/d Maas en Urmond is van harte uitgenodigd voor de ateliersessies. Deze vinden plaats op de volgende data. Noteer deze alvast in jouw agenda. Voorafgaand aan de werkateliers vinden tevens vooraankondigingen plaats. Dat is ook het moment om je aan te melden.

  • 1 Inspiratiesessie op woensdag 12 september van 19.00 - 21.00 uur

Doel: informeren & inspireren. Informeren van de deelnemers over de ontwikkelingen, de opgave en vraagstelling. Delen van verwachtingen, ambities en behoeften.

  • 2 Verdiepingssessie op dinsdag 25 september van 19.00 - 21.00 uur

Doel: samen verdiepen op inhoud en ruimte. Uitwerken van de visie op samenwerking tussen onderwijs, kindfuncties en de kernen. Wat kunnen partijen voor elkaar betekenen? En wat betekent dat voor onderwijs, huisvesting en locatie?

  • 3 Opbrengstsessie op dinsdag 9 oktober van 19.00 - 21.00 uur

Doel: presenteren gezamenlijke opbrengst en afspraken. Delen van de opbrengsten en concreet maken van de intenties en afspraken.

Achtergrond

In de afgelopen jaren is regelmatig gesproken over de toekomstige huisvesting van de basisscholen Berg a/d Maas en Urmond. Eind 2017 heeft de gemeenteraad een voorkeur uitgesproken voor het handhaven van de twee schoollocaties.

Nieuws

Raadsinformatiebrief inzake Toekomstige onderwijshuisvesting Berg a/d Maas en Urmond (5 juni 2019)

Aanbiedingsbrief ROgroep Eindrapport Fase2 (per 22.05.2019) (PDF, 379.9 kB)

Definitieve rapportage - Ontwikkelplan_Urmond_BergadMaas (per 22.05.2019) (PDF, 1.7 MB)

Plan van aanpak Fase2 - Haalbaarheidsstudie (per 22.05.2019) (PDF, 4.2 MB)

Second Opinion Fase2 - Haalbaarheidsstudie (PDF, 1.6 MB) (per 22.05.2019)

Raadsvoorstel Raadsbesluit Fase2 - Haalbaarheidsstudie (PDF, 4.3 MB) (per 22.05.2019)

Ouderbrief Berg Urmond per (22.05.2019) (PDF, 67.1 kB)

Raadsbesluit over de Toekomstige onderwijshuisvesting Berg a/d Maas en Urmond d.d. 30 november 2017 (agendapunt 6.7/11). 

Verslag ateliersessie 27.11.2018 (PDF, 125.2 kB)

Presentatie ateliersessie27.11.18 (PDF, 1.5 MB)

Terugblik 4de bijeenkomst onderwijshuisvesting Berg a/d Maas - Urmond (PDF, 82.3 kB)

Verslag ateliersessie 09.10.2018 (PDF, 109.7 kB)

Presentatie ateliersessie 09.10.2018 (PDF, 887.3 kB)

Presentatie inwoners Berg aan de Maas 09.10.2018 (PDF, 330.1 kB)

Verslag ateliersessie 25.09.2018 (PDF, 210.3 kB)

Presentatie ateliersessie 25.09.2018 (PDF, 1.0 MB)

Verslag ateliersessie 12.09.18 (PDF, 158.7 kB)

Presentatie ateliersessie 12.09.2018 (PDF, 1.1 MB)