Volg de Corona pagina voor een overzicht van alle maatregelen in Stein

Herinrichten Mauritsweg

Reconstructie Mauritsweg fase 2

De tweede fase van de herinrichting van de Mauritsweg, tussen de Drossaert Jonker van Kesselstraat en de Schinekstraat, start in 2020. Het bouwplan is opgesteld en BAM Infra Regionaal Helmond is als aannemer aangesteld. Deze firma is ook de aannemer van het project Route A2 - Stein. Hierdoor vindt er een goede afstemming tussen deze twee projecten plaats. De eerste werkzaamheden gaan in maart van start.

Herinrichting

De herinrichting van de Mauritsweg heeft als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid en het parkeren. Hierbij wordt de verharding helemaal vervangen. Het nieuwe uiterlijk sluit perfect aan bij het al aangepaste gedeelte van de Mauritsweg uit de eerste fase. Op een gedeelte van het traject wordt de riolering vervangen en leggen we een infiltratieriool aan. Door dit type riool kan het regenwater beter wegsijpelen in de grond. Waar mogelijk wordt ook de dakafvoer afgekoppeld en aangesloten op het infiltratieriool. Op de informatieavond wordt dit verder uitgelegd.

Informatieavond maart 2020

We organiseerden een informatieavond op dinsdag 10 maart 2020. Tijdens deze avond stelden we het uitvoeringsteam voor en lichtten we de werkzaamheden, bereikbaarheid en planning toe. In het tweede deel van de avond was er gelegenheid om vragen te stellen.

Download hier de presentatie van de informatieavond. (PPTX, 5.4 MB)

Meer weten of vragen?

Heb je vragen dan kun je contact opnemen met dhr. R. Geraedts via 046 – 435 92 77 of rob.geraedts@gemeentestein.nl.

Downloadbare bestanden

Schetsontwerp 1 (PDF, 596.8 kB)
Schetsontwerp 2 (PDF, 588.2 kB)
Schetsontwerp 3 (PDF, 502.7 kB)
Schetsontwerp 4 (PDF, 638.3 kB)
Presentatie bewonersavond 15 januari 2018 (PDF, 2.1 MB)

Definitief ontwerp 1 (PDF, 661.0 kB)
Definitief ontwerp 2 (PDF, 658.0 kB)
Definitief ontwerp 3 (PDF, 561.0 kB)
Definitief ontwerp 4 (PDF, 693.8 kB)

201709010-004-TK-Verharding en groenvoorziening (PDF, 861.6 kB)