Boogbrug Veestraat

Dit jaar wordt de boogbrug in de Veestraat vervangen. Het is een belangrijke verbinding tussen de kernen Urmond en Stein en wordt door diverse transportbedrijven gebruikt om via de Heidekampweg van en naar de A2 of A76 te rijden.

Veestraat afgesloten

Op 21 januari wordt de Veestraat voor alle verkeer afgesloten t/m 1 september 2019. In deze periode wordt de bestaande brug gesloopt en vervangen door een nieuwe brug voor verkeer in twee richtingen met vrijliggende fietspaden en een voetpad aan de oostzijde. Tevens wordt het asfalt van de rijweg en de fietspaden vervangen tussen de rotonde Veestraat en de Paalweg.

Complexe omgeving

De brug ligt in een complexe omgeving: spoorlijn en kabels en leidingen van Chemelot en weinig plaats voor uitbreiding. Met Chemelot is intensief overleg gevoerd om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Voor de sloop en bouw is gekozen voor een methode die zo weinig mogelijk hinder naar de omgeving bezorgt.

Nalezen

Het project en de wijze van uitvoering is nader toegelicht op de bewonersbijeenkomst op 19 december jl. bij Van der Valk in Urmond. Belangstellenden zijn toen ook geïnformeerd over het project A2 route haven Stein en Poort van Stein. Hieronder tref je de presentaties en antwoorden op de gestelde vragen aan.