Overige vergunningen

De gemeente heeft bepaald voor welke activiteiten en/of werkzaamheden je een vergunning/ontheffing moet aanvragen of een melding moet doen.

In de digitale vergunningenbalie kun je een vergunning/ontheffing aanvragen of melding doen voor deze categorieën:

 • Horeca;
 • Loterij (kansspel);
 • Stookontheffing;
 • Openbare weg en -ruimte;
 • Verhuur leegstaande woning;
 • Aanvraag toevoeging of onttrekking nummeraanduiding(en);
 • Melding mobiele puinbreken;
 • Collecte of inzamelen geld/goederen;
 • Bijen houden;
 • Standplaatsvergunning;
 • Ontheffingen (winkeltijden/inrijverbod/overige geluidshinder).

Vragen? Neem dan contact op met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.