Toegankelijkheid

Gemeente Stein wil dat deze website voor iedereen toegankelijk is. Daarom wordt veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid van informatie op deze website. In december 2017 is deze website technisch aangepast aan de normen van de webrichtlijnen, waarbij onder andere gekeken is naar technische bouw, ontwerp en inrichting. Gestreefd wordt om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. De gemeente baseert zich daarbij op de webrichtlijnen.

Status

Deze website voldoet aan 47 automatisch toetsbare webrichtlijnen van de overheid.

Volledig webrichtlijnenproof

Gemeente Stein streeft er naar dat de website in 2019 volledig webrichtlijnenproof is op basis van de op dat moment geldende webrichtlijnen.

Melding van ontoegankelijkheid

Mocht je om welke reden van ook geen toegang krijgen tot deze website of tot de informatie die je zoekt, stuur dan een mail naar info@gemeentestein.nl. Dit helpt de website te verbeteren.

  • Omschrijf het probleem
  • Vermeld de link van de pagina die problemen geeft
  • Geef bij voorkeur aan welk besturingssysteem je gebruikt, welke browser software je hebt, of je instellingen hebt aangepast en of je hulpmiddelen, schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware gebruikt
  • Jouw melding wordt dan zo spoedig mogelijk opgepakt. Je wordt op de hoogte gesteld van de maatregelen die er genomen worden en indien mogelijk de afhandelingstermijn.

Pdf's


De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Op gemeentestein.nl wordt zoveel mogelijk informatie in korte teksten aangeboden. De gemeente kan op dit moment niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Gemeente Stein: mei 2018