Disclaimer

Dit is de officiële website van de gemeente Stein. De gemeente Stein is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Hoewel de uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze website zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken en te houden, blijft het mogelijk dat er incorrecte, incomplete of verouderde informatie getoond wordt. In het geval dat u niet correcte of verouderde informatie tegenkomt, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op contactpagina.

Auteursrechten

De gemeente Stein behoudt zich het auteursrecht op de verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Stein.

Elektronisch bestuurlijk verkeer

Sinds 1 juli 2004 is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgebreid met regels voor het verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen.

Hierbij kan gedacht worden aan het elektronisch aanvragen van vergunningen, ontheffingen en subsidies. Echter, het invoeren van elektronisch bestuurlijk verkeer is complex. De gemeente Stein is druk bezig deze nieuwe vorm van dienstverlening betrouwbaar in te voeren. Tot die tijd verzoeken we u aanvragen, waarvoor een handtekening is vereist, schriftelijk in te dienen. Ook bezwaarschriften dienen schriftelijk ingediend te worden.

Onder het hoofdmenu Loketten > E-formulieren treft u de meest gebruikte aanvraagformulieren aan. De ingevulde en uitgeprinte formulieren kunnen bij de gemeente aan het loket ingeleverd worden of per post toegezonden worden.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. De gemeente is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar website, maar uw naam en andere persoonlijke gegevens hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan deze website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. Diverse documenten worden alleen als pdf-bestanden aangeboden. Om deze bestanden te openen, heeft u een pdf-reader nodig. Indien u hier niet over beschikt, kunt u deze hier gratis downloaden.

Toegankelijkheid

Bij de totstandkoming van deze website en de aangeboden webteksten is gestreefd om de informatie zo toegankelijk mogelijk te maken volgens de webrichtlijnen. Lees meer over de toegankelijkheid van deze website.

Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten www.gemeentestein.nl toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina's dan wel bij de eigenaar van de op deze pagina's weergegeven handelsmerken, logo's, etc. Ook de verantwoordelijkheid voor juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie ligt bij de eigenaren.

Cookieverklaring

Lees de cookieverklaring van de gemeente Stein.