Oplaadpunt elektrische auto

Oplaadpunt elektrische auto's 

Meer laadpalen in Stein

Veel laadpalen worden bij mensen thuis op de oprit of bij bedrijven op de parkeerplaats gerealiseerd. Dit is vaak de goedkoopste en makkelijkste manier. Op plekken waar dit niet kan, zijn laadpalen in de openbare ruimte nodig. Deze laadpunten zijn voor iedereen te gebruiken.

Openbare laadpalen voor iedereen

Nu zijn er in Stein zo’n 700 laadpunten, particulier en openbaar. Op basis van landelijke en regionale voorspellingen, zijn er in 2030 ongeveer 13.000 laadpunten nodig. Daarvan komt een derde (4.200 punten) in de openbare ruimte. Dat zijn laadpunten die iedereen kan gebruiken. Bewoners die elektrisch (willen gaan) rijden en geen oprit hebben of een laadpaal in de buurt, kunnen nu via de gemeente of bij Vattenfall een laadpaal aanvragen.

Ook komen er openbare laadpalen op plaatsen waar de behoefte het grootst is volgens een nieuwe aanpak. Als er meer elektrische auto’s komen of worden verwacht in een wijk, worden een of meer van de plekken gerealiseerd, die al vastliggen. Dat werkt snel en effectief en op die manier is er een betere balans tussen het aantal elektrische auto’s en het aantal laadpunten.

Waar komen de openbare palen voor iedereen?

Vattenfall plaatst en beheert publieke laadpalen en heeft een voorstel gedaan waar de komende twee jaar 93 nieuwe openbare palen komen. Dat zijn 186 laadpunten, want een laadpaal heeft 2 laadpunten. Tot 15 februari 2021 konden bewoners aangeven wat ze van die plekken vonden of een andere plek aanwijzen.  We hebben maar liefst 380 reacties ontvangen. Waarvoor dank! Met alle reacties is de kaart nu aangepast door de gemeente en Vattenfall. We hebben geprobeerd aan zo veel mogelijk wensen te voldoen. Dat is niet altijd gelukt. Soms omdat de grond niet van de gemeente is.

Bekijk de kaart met alle locaties. De kaart toont de locaties voor laadpunten in de openbare ruimte. Bestaande laadlocaties hebben een groene stip. De 93 voorziene plekken voor nieuwe laadpalen hebben een blauwe stip.

Kan ik nog reageren op de keuze voor locaties?

De gemeente heeft op 17 juni een verkeersbesluit genomen. Daar kunt u tot uiterlijk 29 juli 2021 bezwaar tegen aantekenen. Als er geen bezwaren worden ontvangen, dan stellen we de locaties vast voor de komende 2 jaar.

Openbaar elektrische laadpunt aanvragen

Rijd je in een elektrische of hybride auto en kunt u op uw terrein geen laadpaal plaatsen? Dan kun je een openbaar laadpunt aanvragen bij de gemeente. Vattenfall regelt de plaatsing van de oplaadpaal. Je kunt alleen een openbaar laadpunt aanvragen als je op eigen terrein geen oplaadpaal kunt plaatsen, er geen openbare laadpaal in jouw buurt is en als je rijdt in een elektrische auto (ook hybride). Mocht er aan de hand van de plankaart een locatie al voorzien zijn in jouw buurt, dan kan Vattenfall versneld de laadpaal plaatsen wanneer je een verzoek indient.

Laadpaal op eigen terrein

Het realiseren van een oplaadpunt op eigen terrein is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Daarvoor heeft de gemeente Stein geen subsidiemogelijkheid. Door het risico op struikelgevaar mag een snoer over de stoep niet . Doe je dit wel, dan kun je een bekeuring krijgen.