Openbare zitting Centraal Stembureau vrijdag 4 februari 10.00uur

Op 31 januari 2022 leveren partijen hun kandidatenlijsten in. Het centraal stembureau controleert vervolgens de geldigheid van de kandidatenlijsten, en van de kandidaten en de partijnaam ('aanduiding') op de lijst. Nadat de ingeleverde stukken zijn beoordeeld door het centraal stembureau beslist het centraal stembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de lijsten, de kandidaten op de lijsten en de aanduidingen. Ook krijgen de kandidatenlijsten in deze zitting een lijstnummer.

Deze openbare zitting vind plaats in het gemeentehuis Stein, Stadhouderslaan 200 te Stein in de raadszaal. Je kunt deze zitting bijwonen door het gemeentehuis te bezoeken op de tribune van de raadszaal.

Digitaal deelnemen

Wil je digitaal deelnemen? Dat kan, Gemeente Stein stelt deze zitting digitaal beschikbaar via Microsoft Teams. Je dient je hiervoor aan te melden door een email te sturen naar verkiezingen@gemeentestein.nl waarin je vermeldt:

  • Naam
  • E-mailadres waar je de uitnodiging op wil ontvangen 
  • Telefoonnummer.

Na de zitting zullen al deze gegevens verwijderd worden. Aanmelden kan tot donderdag 3 februari 16.00uur.

Je ontvangt de uitnodiging met bijbehorende link en instructies per email uiterlijk donderdag 3 februari om 17.00uur. 

Elke belanghebbende en kiezer kan in beroep gaan tegen een beslissing van het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Dit kan binnen 4 dagen, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de nummering van de kandidatenlijsten is geen beroep mogelijk.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93