Ontheffing aanvragen uitzonderlijke gevallen

Er gelden strikte maatregelen in de bestrijding van het coronavirus. Deze lees je op onze coronapagina en op de website van de Rijksoverheid

Ontheffingen worden niet zomaar verleend. De burgemeester kan alleen in bepaalde uitzonderlijke gevallen een ontheffing verlenen, maar is hier zeer terughoudend in. Een ontheffing kan zij alleen verlenen als:

  • Er sprake is van een zeer specifieke en uitzonderlijke situatie, én
  • deze situatie in principe een eenmalige activiteit betreft, én
  • het belang van de ontheffing niet in strijd is met het belang van de bestrijding van het coronavirus, én
  • er een zwaarwegend (positief) advies van de GGD ligt.

Een ontheffing aanvragen heeft alleen zin als aan de eerste drie voorwaarden wordt voldaan. De GGD geeft vervolgens een advies af op basis van de ingediende aanvraag, waarna de burgemeester besluit of er wel of geen ontheffing wordt verleend. Het advies van de GGD is daarbij leidend.

Heb jij voornemens om een ontheffing aan te vragen, stuur dan een e-mail naar info@gemeentestein.nl, met een duidelijke beschrijving waarvoor en waarom jij een ontheffing wilt aanvragen en waarom dit volgens jou aan de eerste drie voorwaarden voldoet (de eerste 3 bullets hierboven).

Wij informeren jou of het wel of geen zin heeft om een ontheffing aan te vragen en waarom. Zo ja, dan sturen wij jou het aanvraagformulier toe. Dit betekent overigens niet dat de ontheffing zeker wordt verleend. De aanvraag wordt op basis van de uitgebreidere informatie in het formulier beoordeeld door de gemeente, alsook door de GGD. Het advies van de GGD is leidend bij de besluitvorming.