De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zorgt ervoor dat inwoners in onze gemeente zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen. De gemeente ondersteunt inwoners, die hierbij hulp nodig hebben. De gemeente wil de Wmo zo goed mogelijk uitvoeren en daar waar mogelijk de ondersteuning aan inwoners verbeteren. De gemeente vraagt inwoners mee te doen aan een onderzoek naar de ervaringen met ondersteuning die ze hebben gekregen vanuit de Wmo, zoals huishoudelijke hulp, collectief vervoer of begeleiding. 

Waarom doen we dit onderzoek?

We willen graag weten of we de juiste ondersteuning bieden aan onze inwoners. Helpt de ondersteuning of lopen inwoners misschien nog tegen problemen aan? Via een korte vragenlijst willen we een antwoord op deze vragen krijgen. Onderzoeksbureau KWIZ voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente.

Wat vragen we?

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Vul de vragenlijst via deze link in. Doe dit uiterlijk 30 mei.
We zijn enorm geholpen als u de vragenlijst invult. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Je kunt de vragen anoniem beantwoorden. De antwoorden worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en worden niet gedeeld met anderen. Alvast hartelijk dank voor je hulp!

Vragen

Voor vragen over de vragenlijst kun je contact opnemen met Michelle Ellens van onderzoeksbureau KWIZ via telefoonnummer 050 – 52 52 473. Heb je andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente.